12 jan 2015 16:00

23 jan 2015 13:57

Rivmärken och blånader på pojken

En grundskolelärare i Mariestads kommun har åtalats för misshandel av en mellanstadieelev.
Läraren har i polisförhör erkänt de faktiska omständigheterna, men förnekar brott.

Den 20 maj ifjol ska läraren under en lektion på skolan ha tagit ett hårt grepp kring elevens handleder, armar och nacke.

Detta ska ha resulterat i smärta, rivmärke och blånad för pojken.

Upprörd

Eleven hade frågat sin lärare om han fick arbeta tillsammans med en av sina kamrater, men fått nej. Eleven lade sig ner på skolbänken och ville inte arbeta med ämnet.

När eleven inte ville lämna klassrummet ska läraren ha blivit mycket upprörd och tagit tag i eleven, som då satte sig till motvärn.

Polisanmälan gjordes av pojkens pappa som även hade fotograferat skadorna.

I stämningsansökan yrkas det att läraren ska betala ett skadestånd på 5 000 kronor, plus ränta, till eleven, avseende sveda och värk, samt kränkning.

Åklagaren har kallat ett vittne till den kommande tingsrättsförhandlingen i Skövde. Det handlar om en resurslärare som var på plats i lektionssalen. Hennes iakttagelser vid den aktuella gärningen ska styrka åtalet.

Provocerad

Hon tror att läraren blev provocerad av att eleven inte gjorde som han blev tillsagd.

Vittnet har i polisförhör sagt att hon upplevde lärarens handling som ett övergrepp: ”Man får inte ta i en elev på det sättet”.

Läraren menar att eleven provocerat, stökat och brutit mot ordningsregler på lektionstid. Han har medgett att han tagit tag i eleven, men ska enligt egen utsaga inte haft någon tanke på att skada eller göra honom illa.

Ångra sig

I polisförhör har han beklagat det som hänt och skulle vilja ha det ogjort.

Läraren påpekar att han inte betraktar händelsen som en misshandel eftersom han har haft andra avsikter med gärningen – och det var för de andra elevernas skull, mer än att eleven skulle ”bestraffas”.

MT har sökt grundskolechefen Inger Hermansson, samt skolans rektor, för en kommentar, men ingen har gått att få tag i.

Den 20 maj ifjol ska läraren under en lektion på skolan ha tagit ett hårt grepp kring elevens handleder, armar och nacke.

Detta ska ha resulterat i smärta, rivmärke och blånad för pojken.

Upprörd

Eleven hade frågat sin lärare om han fick arbeta tillsammans med en av sina kamrater, men fått nej. Eleven lade sig ner på skolbänken och ville inte arbeta med ämnet.

När eleven inte ville lämna klassrummet ska läraren ha blivit mycket upprörd och tagit tag i eleven, som då satte sig till motvärn.

Polisanmälan gjordes av pojkens pappa som även hade fotograferat skadorna.

I stämningsansökan yrkas det att läraren ska betala ett skadestånd på 5 000 kronor, plus ränta, till eleven, avseende sveda och värk, samt kränkning.

Åklagaren har kallat ett vittne till den kommande tingsrättsförhandlingen i Skövde. Det handlar om en resurslärare som var på plats i lektionssalen. Hennes iakttagelser vid den aktuella gärningen ska styrka åtalet.

Provocerad

Hon tror att läraren blev provocerad av att eleven inte gjorde som han blev tillsagd.

Vittnet har i polisförhör sagt att hon upplevde lärarens handling som ett övergrepp: ”Man får inte ta i en elev på det sättet”.

Läraren menar att eleven provocerat, stökat och brutit mot ordningsregler på lektionstid. Han har medgett att han tagit tag i eleven, men ska enligt egen utsaga inte haft någon tanke på att skada eller göra honom illa.

Ångra sig

I polisförhör har han beklagat det som hänt och skulle vilja ha det ogjort.

Läraren påpekar att han inte betraktar händelsen som en misshandel eftersom han har haft andra avsikter med gärningen – och det var för de andra elevernas skull, mer än att eleven skulle ”bestraffas”.

MT har sökt grundskolechefen Inger Hermansson, samt skolans rektor, för en kommentar, men ingen har gått att få tag i.