12 jan 2015 14:23

23 jan 2015 13:57

Inställd tingsförhandling för Börstorps slott

Skaraborgs tingsrätt har beslutat ställa in en muntlig förberedelse som skulle ha ägt rum i Skövde den 15 januari.

Tvisten mellan parterna, Copterflyg AB i Östersund och Börstorps slott AB, ska i stället (enligt avtalet parterna emellan) hänskjutas till skiljedomsförfarande i Stockholm.

Bakgrunden är att Copterflyg inte fått betalt för en fordran som gått till kronofogden – som i sin tur skickade ärendet till tingsrätten.

I sak handlar det om att Copterflyg hyrde två helikoptrar av Börstorps slott. I samband med att dessa skulle säljas i slutet av 2013 uppstod kostnader som slutade med att Copterflyg skickade en faktura till Börstorp på 110 000 kronor.

Eftersom Börstorp begärde hyra för helikoptrarna på 41 000, föreslog Copterflyg senare att Börstorp skulle betala mellanskillnaden.

Detta gick inte ägarna till Börstorp med på och presenterade i stället en fordran på Copterflyg som uppgår till 261 000 kronor.

Tvisten mellan parterna, Copterflyg AB i Östersund och Börstorps slott AB, ska i stället (enligt avtalet parterna emellan) hänskjutas till skiljedomsförfarande i Stockholm.

Bakgrunden är att Copterflyg inte fått betalt för en fordran som gått till kronofogden – som i sin tur skickade ärendet till tingsrätten.

I sak handlar det om att Copterflyg hyrde två helikoptrar av Börstorps slott. I samband med att dessa skulle säljas i slutet av 2013 uppstod kostnader som slutade med att Copterflyg skickade en faktura till Börstorp på 110 000 kronor.

Eftersom Börstorp begärde hyra för helikoptrarna på 41 000, föreslog Copterflyg senare att Börstorp skulle betala mellanskillnaden.

Detta gick inte ägarna till Börstorp med på och presenterade i stället en fordran på Copterflyg som uppgår till 261 000 kronor.