10 jan 2015 06:00

23 jan 2015 13:57

Ingen enskild läkare kan kritiseras

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att inte avge kritik gentemot Närhälsan i Mariestad angående en anmälan från en yngre man i Mariestad.

Han sökte till vårdcentralen för ett infekterat nageltrång hösten 2011. Efter en mindre operation ordinerades han antibiotika. Han fick sedan flera liknande behandlingar innan en sårodling gjordes.

I juni 2012 vårdades mannen fem dagar på Skaraborgs sjukhus i Skövde för bakteriell infektion i tarmen, något som kan orsakas av upprepade antibiotikabehandlingar. Mannen anmälde till IVO då han ansåg att Närhälsan borde ha remitterat honom till infektionsmottagningen i Skövde.

IVO konstaterar att ingen enskild läkare kan kritiseras för det långdragna förloppet och avslutar därmed ärendet.

Han sökte till vårdcentralen för ett infekterat nageltrång hösten 2011. Efter en mindre operation ordinerades han antibiotika. Han fick sedan flera liknande behandlingar innan en sårodling gjordes.

I juni 2012 vårdades mannen fem dagar på Skaraborgs sjukhus i Skövde för bakteriell infektion i tarmen, något som kan orsakas av upprepade antibiotikabehandlingar. Mannen anmälde till IVO då han ansåg att Närhälsan borde ha remitterat honom till infektionsmottagningen i Skövde.

IVO konstaterar att ingen enskild läkare kan kritiseras för det långdragna förloppet och avslutar därmed ärendet.