09 jan 2015 18:15

23 jan 2015 13:57

Mjukstart för ny nämnd

Inga ärenden av tyngre dignitet stod på agendan när den nyvalda tekniska nämnden samlades till premiärmöte.

– Bra för alla nya ledamöter att träffas och lära känna varandra. VA-chefen Michael Nordin deltog på mötet med information om lördagens vattenläcka i Mariestad, säger nämndens ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) från Gullspång.

På mötet valdes fem ledamöter och fem ersättare till nämndens arbetsutskott. Till ordförande valdes Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) Gullspång, vice ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) Mariestad, Linn Brandström (M) Töreboda, ledamöter Ulf Andersson (S) Töreboda och Björn Nilsson (S) Mariestad.

Till ersättare valdes Gunnar Bolin (M) Gullspång, Anna Mossberg (M) Mariestad, Sven Andersson (C) Töreboda, Peter Granath (S) Töreboda och Lars-Göran Kvist (S) Mariestad.

– Viktigt att hitta formerna och få till ett fungerande arbetsutskott så att nämndsarbetet kan dra i gång på allvar, säger Suzanne Michaelsen Gunnarsson.

– Bra för alla nya ledamöter att träffas och lära känna varandra. VA-chefen Michael Nordin deltog på mötet med information om lördagens vattenläcka i Mariestad, säger nämndens ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) från Gullspång.

På mötet valdes fem ledamöter och fem ersättare till nämndens arbetsutskott. Till ordförande valdes Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) Gullspång, vice ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) Mariestad, Linn Brandström (M) Töreboda, ledamöter Ulf Andersson (S) Töreboda och Björn Nilsson (S) Mariestad.

Till ersättare valdes Gunnar Bolin (M) Gullspång, Anna Mossberg (M) Mariestad, Sven Andersson (C) Töreboda, Peter Granath (S) Töreboda och Lars-Göran Kvist (S) Mariestad.

– Viktigt att hitta formerna och få till ett fungerande arbetsutskott så att nämndsarbetet kan dra i gång på allvar, säger Suzanne Michaelsen Gunnarsson.