08 jan 2015 17:10

23 jan 2015 14:46

Spännande fynd på Vänerns botten

Spår från inlandsisen, meteoritnedslag och intressanta vrak
– Scanningen av Vänerns sjöbotten visar fantastiska formationer och spännande fynd, säger Ulf Olsson, sjömätningschef på Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket har en långsiktig plan för sjömätning av svenska farvatten. Eftersom stor del av handelssjöfarten trafikerar Vänern har sjömätningen hög prioritet.

– För sju–åtta år sedan sjömätte vi Lurö skärgård och farlederna in till huvudorternas hamnar. Den här gången har vi mätt in de stora farlederna i Vänern, förklarar Ulf Olsson.

Under stora delar av 2014 fanns sjömätningsfartyget Jacob Hägg på plats i Vänern. Med hjälp av ett så kallat multibeamekolod kartlades bit för bit av sjöbottnen.

– Enkelt förklarat har vi fotograferat av sjöbotten. Eftersom datan är väldigt rå krävs det nu en hel del efterarbete. När all data gåtts igenom och kvalitetssäkrats hamnar den i djupdatabasen. I nästa steg kommer uppgifterna att användas till nya sjökort.

– Senaste mätningarna i Vänern gjordes tidigt 1970-tal, i vissa fall långt tidigare med hjälp av handlod. Med mätningen av de stora farlederna har vi bundit ihop hela transportnätet över Dalbosjön och Värmlandssjön.

Enligt Ulf Olsson har en del spännande upptäckter gjorts.

– Ja, i Dalbosjön finns flera intressanta vrak, flygplan och annat.

Sjömätningen finansieras genom farledsavgifterna från handelssjöfarten. Sjöfartsverket hoppas på sikt få möjlighet att mäta in resterande delar av Vänern, där många fritidsbåtar håller till.

– Det är stora ytor kvar att mäta in. Om och när det blir aktuellt beror på hur det kan finansieras.

Sjöfartsverket har en långsiktig plan för sjömätning av svenska farvatten. Eftersom stor del av handelssjöfarten trafikerar Vänern har sjömätningen hög prioritet.

– För sju–åtta år sedan sjömätte vi Lurö skärgård och farlederna in till huvudorternas hamnar. Den här gången har vi mätt in de stora farlederna i Vänern, förklarar Ulf Olsson.

Under stora delar av 2014 fanns sjömätningsfartyget Jacob Hägg på plats i Vänern. Med hjälp av ett så kallat multibeamekolod kartlades bit för bit av sjöbottnen.

– Enkelt förklarat har vi fotograferat av sjöbotten. Eftersom datan är väldigt rå krävs det nu en hel del efterarbete. När all data gåtts igenom och kvalitetssäkrats hamnar den i djupdatabasen. I nästa steg kommer uppgifterna att användas till nya sjökort.

– Senaste mätningarna i Vänern gjordes tidigt 1970-tal, i vissa fall långt tidigare med hjälp av handlod. Med mätningen av de stora farlederna har vi bundit ihop hela transportnätet över Dalbosjön och Värmlandssjön.

Enligt Ulf Olsson har en del spännande upptäckter gjorts.

– Ja, i Dalbosjön finns flera intressanta vrak, flygplan och annat.

Sjömätningen finansieras genom farledsavgifterna från handelssjöfarten. Sjöfartsverket hoppas på sikt få möjlighet att mäta in resterande delar av Vänern, där många fritidsbåtar håller till.

– Det är stora ytor kvar att mäta in. Om och när det blir aktuellt beror på hur det kan finansieras.