08 jan 2015 11:08

23 jan 2015 14:46

Mariestadspolis dömd för dataintrång

JÖNKÖPING: "Jag har gjort ett misstag, det är uppenbart"

NY VERSION: En polis som tjänstgör i Mariestad friades i tingsrätten från ett åtal om dataintrång – en dom som överklagades av åklagaren. Nu har Göta hovrätt dömt polisen för brottet och påföljden blev 30 dagsböter.

Det var den 26 september 2012 som den erfarne brottsutredaren slog in sitt eget personnummer i polisens interna IT-system. I samband med slagningarna, konstaterar hovrätten, har polismannen passerat tre varningsmeddelanden – utan att dessa fått honom att avbryta sökningen.

Polisens förklarade i tingsrätten att han är medveten om att man inte får söka på sig själv i systemet. Och att han i efterhand kommit fram till att slagningen måste ha skett när han av misstag slog sitt personnummer i stället för sin mors då han via telefon skulle beställa bildäck åt henne.

Däck till modern

Under samtalet med däckfirman skulle han ta fram däckdimensionen på moderns bil genom att söka på hennes personnummer i vägtrafikregistret via polisens register. Tingsrätten skrev i sin dom, där man friade polismannen, att det framstod som mindre troligt att polismannen skulle söka på sig själv.

Vägledande i HD

Domen överklagades av åklagaren till hovrätten där ärendet varit vilande ett bra tag i avvaktan på en vägledande dom i Högsta domstolen, HD.

Efter att HD i april i år fastställde en fällande dom mot en polis i Kronoberg, kunde snabbt ytterligare ett 30-tal fall av dataintrång inom polisen avgöras – däribland det gällande Mariestadspolisen.

Enig domstol

En enig hovrätt dömer nu alltså polismannen för dataintrång och bestämmer påföljden till 30 dagsböter. Eftersom polisen också döms att betala sin advokats arvode för hovrättsförhandlingen, samt ska betala en avgift till brottsofferfonden, ska han allt som allt betala drygt 21 000 kronor.

Hovrätten noterar att polismannens uppgifter om att det hela skulle ha rört sig om ett misstag ”i sig inte är sådana att de kan lämnas utan avseende som uppenbart osannolika”.

Men domstolen skriver också att han först sökt på sitt eget personnummer och sedan gått vidare till personregistret. Därefter har han upprepat förfarandet och sedan via registret gått vidare till sin mors personnummer och vidare till vägtrafikregistret.

Ska inte överklaga

Domstolen avrundar domen med: ”Hovrätten anser det på så sätt visat att NN haft uppsåt till den åtalade gärningen, varför han ska dömas för dataintrång”.

MT har pratat med polismannen som säger att han inte avser att överklaga domen till HD.

– Jag har gjort ett misstag, det är uppenbart. Och det får jag leva med. Detta är nu historia och jag måste se framåt och jobba på som vanligt.

Det var den 26 september 2012 som den erfarne brottsutredaren slog in sitt eget personnummer i polisens interna IT-system. I samband med slagningarna, konstaterar hovrätten, har polismannen passerat tre varningsmeddelanden – utan att dessa fått honom att avbryta sökningen.

Polisens förklarade i tingsrätten att han är medveten om att man inte får söka på sig själv i systemet. Och att han i efterhand kommit fram till att slagningen måste ha skett när han av misstag slog sitt personnummer i stället för sin mors då han via telefon skulle beställa bildäck åt henne.

Däck till modern

Under samtalet med däckfirman skulle han ta fram däckdimensionen på moderns bil genom att söka på hennes personnummer i vägtrafikregistret via polisens register. Tingsrätten skrev i sin dom, där man friade polismannen, att det framstod som mindre troligt att polismannen skulle söka på sig själv.

Vägledande i HD

Domen överklagades av åklagaren till hovrätten där ärendet varit vilande ett bra tag i avvaktan på en vägledande dom i Högsta domstolen, HD.

Efter att HD i april i år fastställde en fällande dom mot en polis i Kronoberg, kunde snabbt ytterligare ett 30-tal fall av dataintrång inom polisen avgöras – däribland det gällande Mariestadspolisen.

Enig domstol

En enig hovrätt dömer nu alltså polismannen för dataintrång och bestämmer påföljden till 30 dagsböter. Eftersom polisen också döms att betala sin advokats arvode för hovrättsförhandlingen, samt ska betala en avgift till brottsofferfonden, ska han allt som allt betala drygt 21 000 kronor.

Hovrätten noterar att polismannens uppgifter om att det hela skulle ha rört sig om ett misstag ”i sig inte är sådana att de kan lämnas utan avseende som uppenbart osannolika”.

Men domstolen skriver också att han först sökt på sitt eget personnummer och sedan gått vidare till personregistret. Därefter har han upprepat förfarandet och sedan via registret gått vidare till sin mors personnummer och vidare till vägtrafikregistret.

Ska inte överklaga

Domstolen avrundar domen med: ”Hovrätten anser det på så sätt visat att NN haft uppsåt till den åtalade gärningen, varför han ska dömas för dataintrång”.

MT har pratat med polismannen som säger att han inte avser att överklaga domen till HD.

– Jag har gjort ett misstag, det är uppenbart. Och det får jag leva med. Detta är nu historia och jag måste se framåt och jobba på som vanligt.