07 jan 2015 14:05

23 jan 2015 14:46

Ris och ros för kommunens krishantering

I efterdyningarna av vattenläckorna får Mariestads kommun samtal om grumligt dricksvatten. Det finns dock inget som tyder på att det skulle vara farligt att dricka vattnet.

Två omfattande vattenläckor på Snuggenäsgatan och i Hassle under helgen tvingade kommunen att ta det säkra före det osäkra. Samtliga hushåll med kommunalt vatten i Mariestads tätort, Ullervad, Hasslerör, Sjötorp och Lyrestad uppmanades att koka dricksvattnet före användning.

– Även om det inte finns några bevis på att vi fått in skit i systemet var kokningsrekommendationen en avvägning vi valde att göra, säger VA-chefen Michael Nordin.

Vattenläckorna, där haveriet på Snuggenäsgatan var det värre av de två, är nu fixade. Exakt vad läckagen berodde på är inte klarlagt. Materialfel och snabbt väderomslag är en trolig teori.

– Ledningen på Snuggen var av plast och från 1970-talet. Jag ser inte att vi hade kunnat jobba snabbare än vi gjorde med hanteringen av vattenläckorna, säger Michael Nordin.

Är självkritisk

På söndagskvällen avblåste kommunen kokningsrekommendationen och förklarade vattnet fritt från oönskade bakterier. Men under veckan har samtal om orent vatten strömmat in till kommunen.

– Vi håller på att åtgärda det och spola systemet igen. Det grumliga vattnet beror på att det kommit luft in i systemet under avbrottet, men vattnet är inte farligt att dricka. Värst verkar det vara i Lyrestad och Sjötorp, säger Michael Nordin.

Kommunen har fått både ris och ros för hanteringen av vattenläckorna. I efterhand har det kommit fram att flera personer aldrig fick information om att koka vattnet på lördagen. Ett faktum som gör att Michael Nordin ser anledning till viss självkritik.

– Det är en del praktiska grejer som kunde ha fungerat bättre, informationsflödet till exempel. Hur och när får vi ut information till allmänheten? Det är frågor vi behöver diskutera, säger Michael Nordin.

Två omfattande vattenläckor på Snuggenäsgatan och i Hassle under helgen tvingade kommunen att ta det säkra före det osäkra. Samtliga hushåll med kommunalt vatten i Mariestads tätort, Ullervad, Hasslerör, Sjötorp och Lyrestad uppmanades att koka dricksvattnet före användning.

– Även om det inte finns några bevis på att vi fått in skit i systemet var kokningsrekommendationen en avvägning vi valde att göra, säger VA-chefen Michael Nordin.

Vattenläckorna, där haveriet på Snuggenäsgatan var det värre av de två, är nu fixade. Exakt vad läckagen berodde på är inte klarlagt. Materialfel och snabbt väderomslag är en trolig teori.

– Ledningen på Snuggen var av plast och från 1970-talet. Jag ser inte att vi hade kunnat jobba snabbare än vi gjorde med hanteringen av vattenläckorna, säger Michael Nordin.

Är självkritisk

På söndagskvällen avblåste kommunen kokningsrekommendationen och förklarade vattnet fritt från oönskade bakterier. Men under veckan har samtal om orent vatten strömmat in till kommunen.

– Vi håller på att åtgärda det och spola systemet igen. Det grumliga vattnet beror på att det kommit luft in i systemet under avbrottet, men vattnet är inte farligt att dricka. Värst verkar det vara i Lyrestad och Sjötorp, säger Michael Nordin.

Kommunen har fått både ris och ros för hanteringen av vattenläckorna. I efterhand har det kommit fram att flera personer aldrig fick information om att koka vattnet på lördagen. Ett faktum som gör att Michael Nordin ser anledning till viss självkritik.

– Det är en del praktiska grejer som kunde ha fungerat bättre, informationsflödet till exempel. Hur och när får vi ut information till allmänheten? Det är frågor vi behöver diskutera, säger Michael Nordin.