07 jan 2015 12:12

23 jan 2015 13:57

Lämnades ute i kylan

En personlig assistent hos Skaraborgs assistans lämnade en omsorgstagare ute i kylan utan ytterkläder.

Händelsen, som inträffade en dag mitt i december, har anmälts enligt Lex Sarah.

Enligt anmälan lämnade den personliga assistenten omsorgstagaren, utan ytterkläder, ute på trappan i cirka en minut.

Anmälaren bedömer att händelsen inte inneburit några men för den drabbade. Personalen har informerats om vikten av att följa uppsatta rutiner.

Händelsen, som inträffade en dag mitt i december, har anmälts enligt Lex Sarah.

Enligt anmälan lämnade den personliga assistenten omsorgstagaren, utan ytterkläder, ute på trappan i cirka en minut.

Anmälaren bedömer att händelsen inte inneburit några men för den drabbade. Personalen har informerats om vikten av att följa uppsatta rutiner.