07 jan 2015 17:05

23 jan 2015 14:46

Hur länge har du varit i Lugnås?

Anders Ehrngren, komminister i Lugnås-Ullervads pastorat, som ska bli kyrkoherde i Hjo.

– Ungefär tre år och jag börjar i Hjo den första april.

Vad fick dig att byta tjänst?

– Jag upptäckte till min egen överraskning att jag var sugen på det övergripande ansvar som en kyrkoherde har. När det dök en tjänst inom räckhåll hemifrån sökte jag den.

Var bor du?

– Jag bor i Moholm och tänker göra det även i fortsättningen. Hjo är ju också inom pendlingsavstånd.

Hur ser du tillbaka på dina tre år i Lugnås?

– Det har varit goda år och det är en väldigt stabil liten församling. Det är inte bort ifrån den jag söker mig, utan till något annat. I Lugnås/Björsäter finns det fortfarande ett fungerande gudstjänstliv och det är inte överallt på landsbygden man hittar det. Sådant uppskattar man i det här yrket.

Vilka förväntningar hur du på tjänsten i Hjo?

– Mässan och nattvardsfirandet verkar ha en starkare ställning i Hjo och det uppskattar jag personligen. Jag tycker det ska bli riktigt trevligt.

– Ungefär tre år och jag börjar i Hjo den första april.

Vad fick dig att byta tjänst?

– Jag upptäckte till min egen överraskning att jag var sugen på det övergripande ansvar som en kyrkoherde har. När det dök en tjänst inom räckhåll hemifrån sökte jag den.

Var bor du?

– Jag bor i Moholm och tänker göra det även i fortsättningen. Hjo är ju också inom pendlingsavstånd.

Hur ser du tillbaka på dina tre år i Lugnås?

– Det har varit goda år och det är en väldigt stabil liten församling. Det är inte bort ifrån den jag söker mig, utan till något annat. I Lugnås/Björsäter finns det fortfarande ett fungerande gudstjänstliv och det är inte överallt på landsbygden man hittar det. Sådant uppskattar man i det här yrket.

Vilka förväntningar hur du på tjänsten i Hjo?

– Mässan och nattvardsfirandet verkar ha en starkare ställning i Hjo och det uppskattar jag personligen. Jag tycker det ska bli riktigt trevligt.