04 jan 2015 18:30

23 jan 2015 14:46

Många samtal till upplysningscentralen

Vid 18-tiden på söndagskvällen kom beskedet: vattnet i Mariestad var drickbart igen.
– Proverna visade inga tecken på bakterier, säger va-chefen Michael Nordin.

Den omfattande vattenläckan var onekligen helgens stora snackis i Mariestad med omnejd.

Läckan satte inte enbart kommunens va-avdelning i arbete. Även i stadshuset rådde febril aktivitet. Under lördagsförmiddagen inkallades en rad berörda chefstjänstemän för att skaffa sig en bild av läckans omfattning och vad den kunde få för konsekvenser.

– Vid 13-tiden togs ett gemensamt beslut om att gå ut med rekommendation om att koka vattnet. Respektive sektorschefer kontaktade enhetschefer på äldreboenden, hemtjänst, kök och övrig kommunal verksamhet för att nå ut med informationen, säger Annika Björklund, informationschef i Mariestads kommun.

Bakgrunden till att hushåll med kommunalt vatten i Mariestads tätort, Ullervad, Hasslerör, Sjötorp och Lyrestad uppmanades att koka dricksvattnet var att ledningssystemet varit utan tryck till följd av läckan. Och då finns en risk för att det kan komma in bakterier i ledningarna som kan orsaka magsjuka.

Godkända prover

Efter att läckan tätats och ledningarna spolats ur togs prover som skickades för analys hos ett företag i Karlstad. Under söndagskvällen kom beskedet att samtliga sex prover inte visade några tecken på bakterier. Faran var alltså över.

– Då vi inte fått några signaler på att någon blivit sjuk av vattnet och provsvaren inte påvisar några bakterier känner vi oss trygga med att häva rekommendationen att koka vattnet, säger miljöchef Lars Sylvén och va-chefen Michael Nordin.

– Rekommendationen om att koka vattnet var en extra försiktighetsåtgärd. Vi tog det säkra före det osäkra, säger Annika Björklund.

Flera kanaler

Med anledning av vattenläckan tog kommunen till alla tänkbara kanaler för att nå ut med information. Tidig rapportering i lokal media följdes av information på kommunens hemsida och sociala medier. Ett VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) gick också ut i Sveriges radio med uppmaning om att koka dricksvattnet.

På sociala medier riktades under söndagen kritik mot hur kommunen skött informationsflödet.

– Det är för tidigt att utvärdera vad allmänheten tycker. I förhållande till riskerna har vi gjort det vi kunnat för att nå ut med information, anser Annika Björklund.

Bemannad central

I stadshuset inrättades en upplysningscentral dit allmänheten kunde ringa för att ställa frågor. Anette Johansson och Irene Andersson, som bemannade centralen, berättar att de fram till söndag kväll tagit emot ett 70-tal samtal.

– Det har varit frågor om allt ifrån om man kan diska i vattnet, om husdjur kan dricka till hur allvarligt det är att dricka det. Några uppgifter om att folk mått dåligt har vi inte fått, säger Anette Johansson.

Den omfattande vattenläckan var onekligen helgens stora snackis i Mariestad med omnejd.

Läckan satte inte enbart kommunens va-avdelning i arbete. Även i stadshuset rådde febril aktivitet. Under lördagsförmiddagen inkallades en rad berörda chefstjänstemän för att skaffa sig en bild av läckans omfattning och vad den kunde få för konsekvenser.

– Vid 13-tiden togs ett gemensamt beslut om att gå ut med rekommendation om att koka vattnet. Respektive sektorschefer kontaktade enhetschefer på äldreboenden, hemtjänst, kök och övrig kommunal verksamhet för att nå ut med informationen, säger Annika Björklund, informationschef i Mariestads kommun.

Bakgrunden till att hushåll med kommunalt vatten i Mariestads tätort, Ullervad, Hasslerör, Sjötorp och Lyrestad uppmanades att koka dricksvattnet var att ledningssystemet varit utan tryck till följd av läckan. Och då finns en risk för att det kan komma in bakterier i ledningarna som kan orsaka magsjuka.

Godkända prover

Efter att läckan tätats och ledningarna spolats ur togs prover som skickades för analys hos ett företag i Karlstad. Under söndagskvällen kom beskedet att samtliga sex prover inte visade några tecken på bakterier. Faran var alltså över.

– Då vi inte fått några signaler på att någon blivit sjuk av vattnet och provsvaren inte påvisar några bakterier känner vi oss trygga med att häva rekommendationen att koka vattnet, säger miljöchef Lars Sylvén och va-chefen Michael Nordin.

– Rekommendationen om att koka vattnet var en extra försiktighetsåtgärd. Vi tog det säkra före det osäkra, säger Annika Björklund.

Flera kanaler

Med anledning av vattenläckan tog kommunen till alla tänkbara kanaler för att nå ut med information. Tidig rapportering i lokal media följdes av information på kommunens hemsida och sociala medier. Ett VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) gick också ut i Sveriges radio med uppmaning om att koka dricksvattnet.

På sociala medier riktades under söndagen kritik mot hur kommunen skött informationsflödet.

– Det är för tidigt att utvärdera vad allmänheten tycker. I förhållande till riskerna har vi gjort det vi kunnat för att nå ut med information, anser Annika Björklund.

Bemannad central

I stadshuset inrättades en upplysningscentral dit allmänheten kunde ringa för att ställa frågor. Anette Johansson och Irene Andersson, som bemannade centralen, berättar att de fram till söndag kväll tagit emot ett 70-tal samtal.

– Det har varit frågor om allt ifrån om man kan diska i vattnet, om husdjur kan dricka till hur allvarligt det är att dricka det. Några uppgifter om att folk mått dåligt har vi inte fått, säger Anette Johansson.