02 jan 2015 20:00

23 jan 2015 14:46

Fler födslar i Skaraborg

SKARABORG: 2 587 småttingar på Skas förra året

Under 2014 föddes 2 587 barn på Skaraborgs sjukhus i Skövde, vilket innebar en ökning för tredje året i rad.

Under förra året genomfördes 2 551 förlossningar vid Skaraborgs sjukhus. Totalt föddes 2 587 barn vilket var en ökning med 47 bebisar jämfört med 2013.

Antalet barn ökade därmed för tredje året i rad. 2011 föddes 2 405 barn och sedan dess har siffran ökat.

En teori är att många kvinnor som föder just nu är födda under tidigt 90-tal. De åren var kullarna stora och nu blir många av dem föräldrar.

Flera födslar

Under 1990 föddes det 2 672 vid sjukhuset i Skövde men det föddes även flera barn vid sjukhuset i Lidköping som fortfarande hade förlossningsverksamhet.

– Trycket hos oss ökar när det är dags för de stora kullarna, säger barnmorskan Ylva Johansson.

Trenden spås fortsätta. De siffror som förlossningen får från mödravården tyder på minst lika barn kommer att födas på Skas under 2015 som förra året.

– Åtminstone att döma av siffrorna vi har fått för januari, februari och mars, säger Ylva Johansson.

Av de småttingar som föddes på Skas 2014 var 1 319 pojkar och 1 268 flickor.

– 51 procent pojkar, så brukar det alltid vara, säger Ylva Johansson.

Mellis

1990 föddes det 123 938 barn i hela landet. Födelsetalet låg på den nivån några år men sedan sjönk det. 1995 föddes 103 422 barn och 1999 var siffran nere på 88 173, enligt statistik från SCB.

Sedan har barnafödandet ökat på nytt och under 2013 föddes 113 593 barn.

Prognosen pekar på ytterligare ökningar till och med 2022 då 128 731 spås se dagens ljus. Sedan faller födelsetalen igen, och 2032 kommer det att födas 117 374 barn, enligt SCB.

Under förra året genomfördes 2 551 förlossningar vid Skaraborgs sjukhus. Totalt föddes 2 587 barn vilket var en ökning med 47 bebisar jämfört med 2013.

Antalet barn ökade därmed för tredje året i rad. 2011 föddes 2 405 barn och sedan dess har siffran ökat.

En teori är att många kvinnor som föder just nu är födda under tidigt 90-tal. De åren var kullarna stora och nu blir många av dem föräldrar.

Flera födslar

Under 1990 föddes det 2 672 vid sjukhuset i Skövde men det föddes även flera barn vid sjukhuset i Lidköping som fortfarande hade förlossningsverksamhet.

– Trycket hos oss ökar när det är dags för de stora kullarna, säger barnmorskan Ylva Johansson.

Trenden spås fortsätta. De siffror som förlossningen får från mödravården tyder på minst lika barn kommer att födas på Skas under 2015 som förra året.

– Åtminstone att döma av siffrorna vi har fått för januari, februari och mars, säger Ylva Johansson.

Av de småttingar som föddes på Skas 2014 var 1 319 pojkar och 1 268 flickor.

– 51 procent pojkar, så brukar det alltid vara, säger Ylva Johansson.

Mellis

1990 föddes det 123 938 barn i hela landet. Födelsetalet låg på den nivån några år men sedan sjönk det. 1995 föddes 103 422 barn och 1999 var siffran nere på 88 173, enligt statistik från SCB.

Sedan har barnafödandet ökat på nytt och under 2013 föddes 113 593 barn.

Prognosen pekar på ytterligare ökningar till och med 2022 då 128 731 spås se dagens ljus. Sedan faller födelsetalen igen, och 2032 kommer det att födas 117 374 barn, enligt SCB.

Antal födda barn

2008 2 307

2009 2 477

2010 2 526

2011 2 405

2012 2 491

2013 2 540

2014 2 587

Källa: Skaraborgs sjukhus