31 dec 2014 06:00

23 jan 2015 14:46

Välkomnar nybyggare

MARIESTAD: Juryn består av politiker och tjänstemän

Helhetsintryck. Arkitektur. Utemiljö. Boendekvalité. Miljötänk i material och ur energisynpunkt. Det är ledorden när kommunen nu inbjuder exploatörer att lämna bygganbud på ett antal tomter i nya området Sjölyckan.

Det är tio tomter i kvarteren Vristulven och Östen som omfattas av inbjudan. Totalt omfattar planområdet Sjölyckan, som ska byggas ut etappvis, 120 bostäder av blandad karaktär.

Friliggande

Nu handlar det om tomter för friliggande villor i en till två våningar. Försäljningen avser mark med äganderätt och hugade spekulanter måste kunna dokumentera erfarenhet och förmåga att genomföra liknande bostadsprojekt.

Förskola

I området finns även möjlighet att så småningom bygga äldrevård/förskola.

De tio tomter som nu erbjuds ingår i etapp ett där 35 tomter längst åt väster tas fram. Det kan noteras att källare inte är tillåtet, att avfallshantering ska samordnas, att minsta tomtstorlek är 900 kvadratmeter och att tak ska bestå av tegel, plåt eller vegetation.

Bilplatser

Exploatörer ska se till att minst två bilplatser per tomt anläggs inom kvartersmarken.

Anbuden ska vara kommunens avdelning för tillväxt och utveckling tillhanda senast den 31 mars.

Juryn

Därefter ska bidragen (om det nu skulle komma flera) bedömas av en jurygrupp bestående av politikerna Johan Abrahamsson och Marianne Kjellquist, sektorschefen för samhällsbyggnad Kristofer Svensson, bygglovschef Malin Bengtsson samt stadsplanechef Tina Karling Hellsvik.

Så snart en vinnare är utsedd kommer ett köpeavtal att tecknas som någon gång i april kommer att få kommunstyrelsens välsignelse.

Det är tio tomter i kvarteren Vristulven och Östen som omfattas av inbjudan. Totalt omfattar planområdet Sjölyckan, som ska byggas ut etappvis, 120 bostäder av blandad karaktär.

Friliggande

Nu handlar det om tomter för friliggande villor i en till två våningar. Försäljningen avser mark med äganderätt och hugade spekulanter måste kunna dokumentera erfarenhet och förmåga att genomföra liknande bostadsprojekt.

Förskola

I området finns även möjlighet att så småningom bygga äldrevård/förskola.

De tio tomter som nu erbjuds ingår i etapp ett där 35 tomter längst åt väster tas fram. Det kan noteras att källare inte är tillåtet, att avfallshantering ska samordnas, att minsta tomtstorlek är 900 kvadratmeter och att tak ska bestå av tegel, plåt eller vegetation.

Bilplatser

Exploatörer ska se till att minst två bilplatser per tomt anläggs inom kvartersmarken.

Anbuden ska vara kommunens avdelning för tillväxt och utveckling tillhanda senast den 31 mars.

Juryn

Därefter ska bidragen (om det nu skulle komma flera) bedömas av en jurygrupp bestående av politikerna Johan Abrahamsson och Marianne Kjellquist, sektorschefen för samhällsbyggnad Kristofer Svensson, bygglovschef Malin Bengtsson samt stadsplanechef Tina Karling Hellsvik.

Så snart en vinnare är utsedd kommer ett köpeavtal att tecknas som någon gång i april kommer att få kommunstyrelsens välsignelse.

  • C. Lundh