29 dec 2014 10:46

23 jan 2015 13:57

Förvirring i ny organisation

Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polisen bildar då en sammanhållen myndighet som ersätter de tidigare 21 polismyndigheterna, Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium. Men övergången har hittills inte varit smidig och det har skapat förvirring.

– Vi har haft problem med överföringen av alla anmälningar. Just nu är det mycket rörigt och det är något datatekniker försöker reda ut, säger Tony Johansson, utredningsbefäl vid polisen i Mariestad.

Och fortsätter:

– Vi hoppas det kan bli ordning på detta snarast

– Vi har haft problem med överföringen av alla anmälningar. Just nu är det mycket rörigt och det är något datatekniker försöker reda ut, säger Tony Johansson, utredningsbefäl vid polisen i Mariestad.

Och fortsätter:

– Vi hoppas det kan bli ordning på detta snarast