23 dec 2014 13:54

23 jan 2015 13:57

Anställd varnades efter schemaslarv

MARIESTAD

En anställd vid Kriminalvårdens verksamhetsområde Mariestad varnas av personalansvarsnämnden för att inte ha gjort ett tydligt schema för samhällstjänsten för en dömd person.

Händelsen inträffade i förra året och den anställde var vid tidpunkten ansvarig handläggare i ett samhällstjänstärende.

Enligt beslutet ledde misskötsamheten till att det blev oklart hur många timmar av samhällstjänsten som hade genomförts.

Personalansvarsnämnden anser dock att misstaget inte kan anses som ringa. Därför beslutade nämnden att tilldela den anställde en varning.

En anställd vid Kriminalvårdens verksamhetsområde Mariestad varnas av personalansvarsnämnden för att inte ha gjort ett tydligt schema för samhällstjänsten för en dömd person.

Händelsen inträffade i förra året och den anställde var vid tidpunkten ansvarig handläggare i ett samhällstjänstärende.

Enligt beslutet ledde misskötsamheten till att det blev oklart hur många timmar av samhällstjänsten som hade genomförts.

Personalansvarsnämnden anser dock att misstaget inte kan anses som ringa. Därför beslutade nämnden att tilldela den anställde en varning.