19 dec 2014 13:41

23 jan 2015 13:57

Götaälvbron upp i rätten

Mariestad och Gullspång hör till de kommuner som överklagat tillståndet för en ny bro över Göta älv i Göteborg. Nu står det klart att det blir en ny prövning.

Mark- och miljödomstolen kommer att pröva planerna på en ny bro över Göta älv i Göteborg, uppger TT. Domstolen avvisar Sjöfartsverkets överklagande, men ger prövningstillstånd för de åtta kommunerna som överklagat, däribland Mariestad och Gullspång.

I en dom i mark- och miljödomstolen i september gavs den nya bron klartecken, vilket 23 olika parter överklagade.

En av tvistefrågorna om den nya förbindelsen, Hisingsbron, som ska stå klar 2020, är höjden. Enligt planerna ska den höj- och sänkbara bron få 12 meters segelfri höjd, att jämföra med dagens 19,5 meter.

Mark- och miljödomstolen kommer att pröva planerna på en ny bro över Göta älv i Göteborg, uppger TT. Domstolen avvisar Sjöfartsverkets överklagande, men ger prövningstillstånd för de åtta kommunerna som överklagat, däribland Mariestad och Gullspång.

I en dom i mark- och miljödomstolen i september gavs den nya bron klartecken, vilket 23 olika parter överklagade.

En av tvistefrågorna om den nya förbindelsen, Hisingsbron, som ska stå klar 2020, är höjden. Enligt planerna ska den höj- och sänkbara bron få 12 meters segelfri höjd, att jämföra med dagens 19,5 meter.