19 dec 2014 05:00

23 jan 2015 14:46

Debattörerna är "en aning fel ute" anser Magnusson

Flera Mariestadsföreningar och sammanslutningar kräver att Västra Götalandsregionen omgående tillsätter en oberoende utredning med fokus på hur Mariestad kan kompenseras efter att kommunen under lång tid dränerats på regionjobb.

Debattartikeln (se bifogad länk) är undertecknad av Företagarföreningen Sydport, Företagarna i Mariestad, Mitt Mariestad och Fastighetsägare i Mariestad. Dessa hävdar att regionen skadar Mariestad och nordöstra Skaraborg.

Utredningen man vill ha ska titta på vad som lovats invånarna här, hur löftena (inte) har hållits och hur kompensation av förlorad arbetskraft kan se ut.

Regionpolitikernas ”svek” framhålls vad gäller avvecklingen av arbetsplatser i Regionens Hus i Mariestad. Där fanns vid regionbildningen 300 arbetstillfällen. Efter en successiv utflyttning finns i dag cirka en tredjedel kvar i huset – och nu ska de kvarvarande resterna av regionens verksamhet där flytta till Skövde samt till sjukhuslokaler i Mariestad.

Debattörerna ifrågasätter hur lämplig och attraktiv en arbetsplats på sjukhuset, långt från citykärnan och resecentrum, blir för en regionanställd som kanske har många resdagar på året.

– Vi har faktiskt utvecklat antalet arbetsplatser i Mariestad när vi förde över folk från regionservicen, säger Johnny Magnusson (M) som är regionstyrelsens ordförande i en kommentar.

– Att vi inte vill sitta i ett halvtomt hus och betala höga hyror när vi har egna tomma lokaler tycker jag är naturligt. Debattörerna är en aning fel ute.

Debattartikeln (se bifogad länk) är undertecknad av Företagarföreningen Sydport, Företagarna i Mariestad, Mitt Mariestad och Fastighetsägare i Mariestad. Dessa hävdar att regionen skadar Mariestad och nordöstra Skaraborg.

Utredningen man vill ha ska titta på vad som lovats invånarna här, hur löftena (inte) har hållits och hur kompensation av förlorad arbetskraft kan se ut.

Regionpolitikernas ”svek” framhålls vad gäller avvecklingen av arbetsplatser i Regionens Hus i Mariestad. Där fanns vid regionbildningen 300 arbetstillfällen. Efter en successiv utflyttning finns i dag cirka en tredjedel kvar i huset – och nu ska de kvarvarande resterna av regionens verksamhet där flytta till Skövde samt till sjukhuslokaler i Mariestad.

Debattörerna ifrågasätter hur lämplig och attraktiv en arbetsplats på sjukhuset, långt från citykärnan och resecentrum, blir för en regionanställd som kanske har många resdagar på året.

– Vi har faktiskt utvecklat antalet arbetsplatser i Mariestad när vi förde över folk från regionservicen, säger Johnny Magnusson (M) som är regionstyrelsens ordförande i en kommentar.

– Att vi inte vill sitta i ett halvtomt hus och betala höga hyror när vi har egna tomma lokaler tycker jag är naturligt. Debattörerna är en aning fel ute.

  • C. Lundh