18 dec 2014 14:14

13 nov 2016 19:56

Klart med ny verksamhet i Jede-fastigheten

Klappat och klart. Här kommer en god nyhet för näringslivet i Mariestad:
Böja Bagar'n, med 17 anställda, har köpt Jede-fastigheten.
– Verksamheten flyttas över till Mariestad i etapper, under tiden blir det produktion parallellt i Timmersdala, säger bröderna Johnny och Micael Hedman.

Redan i maj avslöjade MT att Hedmans var intresserade av industrifastigheten i Västeräng.

– Jede-fastigheten är livsmedelsgodkänd och som gjord för oss, sa Johnny Hedman då.

Planerna lades emellertid på is. Dels beroende på att begärt pris för fastigheten i det skedet uppgick till 17,5 miljoner kronor, dels skulle en flytt medfört stora omkostnader i ombyggnationer.

– Då drog vi i handbromsen och började räkna på att bygga ut anläggningen i Timmersdala i stället. För att kunna fortsätta expandera behöver vi större produktionslokaler, förklarar Johnny Hedman.

”Klockren för oss”

Även de planerna skrinlades, samtidigt som priset för Jede-fastigheten sänkts i omgångar. I onsdags nåddes en uppgörelse med säljaren Nestlé.

– Fastigheten är klockren för oss, plus att den ligger bra till rent logistiskt vid E20. Anläggningen är i princip fullt färdig, det som krävs att flytta över det stora frysrummet samt göra vissa anpassningar för våra produktionslinjer, säger Johnny som liksom Micael bor i Mariestad.

De räknar med att flytta över verksamheten i etapper under 2015–2016, samtidigt kommer produktionen i Timmersdala löpa på parallellt. Planeringen för de nya lokalerna är i full gång.

– På våning två blir det ett provbageri. Av de drygt 50 kontorsrummen behöver vi en handfull, övriga är tanken att hyra ut, påpekar Micael Hedman.

Stor omställning

Böja Bagar'n grundades av Ulla-Britt och Thomas Hedman 1982. I dag är det sönerna Micael och Johnny som driver ruljangsen. Johnny är vd och ansvarig för marknadsföring och produktutveckling, Michael är kvalitetschef och ansvarar för logistik och personal.

– Vi kompletterar varandra bra. Jag gasar och han bromsar, säger Johnny med glimten i ögat.

Företaget genomgick en total förvandling 2003; från ett klassiskt leveransbageri till att bli ett renodlat bakeoff-bageri som levererar bröd till en rad stora livsmedelskedjor.

– Vi kom till ett läge där vi var tvungna att göra något. Beslutet innebar att vi började om från början helt enkelt.

I dag har företaget 17 anställda samt extrapersonal vid arbetstoppar, omsätter cirka 35 miljoner kronor och hyser en stark framtidstro. Nyligen tecknades en order värd 13 miljoner kronor. Och fler affärer är på ingång.

– På grund av utrymmesbrist har vi fått säga nej till business. Vi har inte vågat ta på oss fler uppdrag och riskera att inte uppfylla certifieringskraven, förklarar Micael Hedman.

– Flytten till Mariestad ger oss möjligheter att expandera. I nuläget är det aktuellt att nyanställa sex till åtta personer, säger Johnny Hedman.

Industrifastigheten i Timmersdala kommer att läggas ut till försäljning efter årsskiftet.

Företagsnamnet tänker bröderna Hedman däremot hålla fast vid.

– Ja, Böja Bagar'n är så inarbetat så det ändrar vi inte.

Redan i maj avslöjade MT att Hedmans var intresserade av industrifastigheten i Västeräng.

– Jede-fastigheten är livsmedelsgodkänd och som gjord för oss, sa Johnny Hedman då.

Planerna lades emellertid på is. Dels beroende på att begärt pris för fastigheten i det skedet uppgick till 17,5 miljoner kronor, dels skulle en flytt medfört stora omkostnader i ombyggnationer.

– Då drog vi i handbromsen och började räkna på att bygga ut anläggningen i Timmersdala i stället. För att kunna fortsätta expandera behöver vi större produktionslokaler, förklarar Johnny Hedman.

”Klockren för oss”

Även de planerna skrinlades, samtidigt som priset för Jede-fastigheten sänkts i omgångar. I onsdags nåddes en uppgörelse med säljaren Nestlé.

– Fastigheten är klockren för oss, plus att den ligger bra till rent logistiskt vid E20. Anläggningen är i princip fullt färdig, det som krävs att flytta över det stora frysrummet samt göra vissa anpassningar för våra produktionslinjer, säger Johnny som liksom Micael bor i Mariestad.

De räknar med att flytta över verksamheten i etapper under 2015–2016, samtidigt kommer produktionen i Timmersdala löpa på parallellt. Planeringen för de nya lokalerna är i full gång.

– På våning två blir det ett provbageri. Av de drygt 50 kontorsrummen behöver vi en handfull, övriga är tanken att hyra ut, påpekar Micael Hedman.

Stor omställning

Böja Bagar'n grundades av Ulla-Britt och Thomas Hedman 1982. I dag är det sönerna Micael och Johnny som driver ruljangsen. Johnny är vd och ansvarig för marknadsföring och produktutveckling, Michael är kvalitetschef och ansvarar för logistik och personal.

– Vi kompletterar varandra bra. Jag gasar och han bromsar, säger Johnny med glimten i ögat.

Företaget genomgick en total förvandling 2003; från ett klassiskt leveransbageri till att bli ett renodlat bakeoff-bageri som levererar bröd till en rad stora livsmedelskedjor.

– Vi kom till ett läge där vi var tvungna att göra något. Beslutet innebar att vi började om från början helt enkelt.

I dag har företaget 17 anställda samt extrapersonal vid arbetstoppar, omsätter cirka 35 miljoner kronor och hyser en stark framtidstro. Nyligen tecknades en order värd 13 miljoner kronor. Och fler affärer är på ingång.

– På grund av utrymmesbrist har vi fått säga nej till business. Vi har inte vågat ta på oss fler uppdrag och riskera att inte uppfylla certifieringskraven, förklarar Micael Hedman.

– Flytten till Mariestad ger oss möjligheter att expandera. I nuläget är det aktuellt att nyanställa sex till åtta personer, säger Johnny Hedman.

Industrifastigheten i Timmersdala kommer att läggas ut till försäljning efter årsskiftet.

Företagsnamnet tänker bröderna Hedman däremot hålla fast vid.

– Ja, Böja Bagar'n är så inarbetat så det ändrar vi inte.

  • Tomas Höglund