17 dec 2014 13:20

23 jan 2015 14:46

Belönades av landshövdingen

Mariestadsbon Mats Rydgård, 59, har fått utmärkelsen ”Nit och redlighet i rikets tjänst” efter att ha arbetat inom staten i 30 år.

Hur trevlig var den högtidliga ceremonin?

– Det var väldigt roligt att bli uppmärksammad för sitt arbete. Landshövdingen Lars Bäckström bjöd på lunch på residenset i Göteborg. Även Thorleif Svensson från Borås och Kerstin Harvenberg från Göteborg belönades.

Vad fick ni för gåva?

– Man kunde välja en belöningsmedalj, kristallskål eller guldklocka. Samtliga valde klockan.

Du jobbar som vattenvårdshandläggare på länsstyrelsen i Mariestad. Vad gör en sådan?

– Vattenvårdsenheten bildades 2005 när EU:s vattendirektiv infördes. Min uppgift är att ge prövningar och ha tillsyn över verksamheterna. Både enskilda personer, företag och myndigheter vill arbeta i vatten och i slutändan handlar det om att förbättra kvaliteten i de svenska vattnen.

Vad gör jobbet så roligt?

– Jag vill bidra med miljönytta och tycker samtidigt att det är ett spännande och utvecklande arbete. Jag har inte ångrat valet en sekund.

Hur trevlig var den högtidliga ceremonin?

– Det var väldigt roligt att bli uppmärksammad för sitt arbete. Landshövdingen Lars Bäckström bjöd på lunch på residenset i Göteborg. Även Thorleif Svensson från Borås och Kerstin Harvenberg från Göteborg belönades.

Vad fick ni för gåva?

– Man kunde välja en belöningsmedalj, kristallskål eller guldklocka. Samtliga valde klockan.

Du jobbar som vattenvårdshandläggare på länsstyrelsen i Mariestad. Vad gör en sådan?

– Vattenvårdsenheten bildades 2005 när EU:s vattendirektiv infördes. Min uppgift är att ge prövningar och ha tillsyn över verksamheterna. Både enskilda personer, företag och myndigheter vill arbeta i vatten och i slutändan handlar det om att förbättra kvaliteten i de svenska vattnen.

Vad gör jobbet så roligt?

– Jag vill bidra med miljönytta och tycker samtidigt att det är ett spännande och utvecklande arbete. Jag har inte ångrat valet en sekund.