16 dec 2014 16:30

23 jan 2015 14:46

Så många röker i regionen

Elva procent av befolkningen i Västra Götaland röker dagligen, vilket är en minskning jämfört med 2009.

Siffran kommer från de öppna jämförelser som bland annat Socialstyrelsen och SKL, Sveriges kommuner och landsting, plockar fram.

2009 var det 13 procent som rökte regelbundet. Siffran har minskat och bland de 21 länen hamnar kvinnorna, där elva procent röker, på plats fyra medan männen (tio procent) är på plats tio. 67 procent av männen och 63 procent av kvinnorna är fysiskt aktiva minst en halvtimma om dagen. 76 procent av kvinnorna samt 70 procent av männen uppgav att de har god tandhälsa. 18 procent av befolkningen beräknas ha nedsatt psykiskt välbefinnande, vilket var fler än 2009.

Medåldern i Västra Götaland är 41 år, 2009 var vi 40,8 i snitt.

Siffran kommer från de öppna jämförelser som bland annat Socialstyrelsen och SKL, Sveriges kommuner och landsting, plockar fram.

2009 var det 13 procent som rökte regelbundet. Siffran har minskat och bland de 21 länen hamnar kvinnorna, där elva procent röker, på plats fyra medan männen (tio procent) är på plats tio. 67 procent av männen och 63 procent av kvinnorna är fysiskt aktiva minst en halvtimma om dagen. 76 procent av kvinnorna samt 70 procent av männen uppgav att de har god tandhälsa. 18 procent av befolkningen beräknas ha nedsatt psykiskt välbefinnande, vilket var fler än 2009.

Medåldern i Västra Götaland är 41 år, 2009 var vi 40,8 i snitt.