15 dec 2014 16:59

23 jan 2015 14:46

"Det är roligare att sitta här än hemma"

Stammisar, nyinvigda, eldsjälar, politiker ... När Frukostklubben byter sopplunch mot julbord fylls Missionskyrkans samlingssal av besökare.

Frukostklubben är ett samarbete mellan Missionskyrkan, Korskyrkan och Pingstkyrkan. Två dagar i veckan serverar de, tack vare givmilda butiker i stan, lunch till alla som vill komma.

– De gör ett bra jobb. Jag är långtidssjukskriven och har varit här ett par gånger. Många äldre kommer hit och också en del som inte haft det så bra i livet, säger Gunilla Davidsson.

Alf-Göran Gustavsson och Lorentz Aksberg tillhör stammisarna och har lärt känna varandra bland annat på Frukostklubbens sammankomster.

– Det är roligare att sitta här än ensam hemma, konstaterar Alf-Göran och hugger in på julbordet.

Fest för alla

Tomas Johnsson är eldsjälen som, tillsammans med ett stort antal frivilliga från kyrkorna, driver arrangemangen. Till julborden bjuder han in brett – förutom dem som brukar komma till luncherna även politiker, representanter från arbetsmarknadsenheten, vuxenutbildningen, det sociala företaget Fix it, andra kyrkor med flera.

– Tanken är att det ska bli en fest för alla som har behov av gemenskap. För alla, alltså, säger Tomas.

Politiker-ja

Att Frukostklubben med Tomas i spetsen lämnat ett medborgarförslag till kommunen om att starta någon typ av verksamhet för missbrukare gör det gemensamma julfirandet än mer aktuellt. Särskilt som politikerna anammat idén. Jan Hallström (FP), den enda av inbjudna politiker som dyker upp denna dag, tycker att kyrkornas arbete är viktigt.

– Kommunen har naturligtvis ansvaret, men jag välkomnar verkligen sådana här initiativ.

Frukostklubben är ett samarbete mellan Missionskyrkan, Korskyrkan och Pingstkyrkan. Två dagar i veckan serverar de, tack vare givmilda butiker i stan, lunch till alla som vill komma.

– De gör ett bra jobb. Jag är långtidssjukskriven och har varit här ett par gånger. Många äldre kommer hit och också en del som inte haft det så bra i livet, säger Gunilla Davidsson.

Alf-Göran Gustavsson och Lorentz Aksberg tillhör stammisarna och har lärt känna varandra bland annat på Frukostklubbens sammankomster.

– Det är roligare att sitta här än ensam hemma, konstaterar Alf-Göran och hugger in på julbordet.

Fest för alla

Tomas Johnsson är eldsjälen som, tillsammans med ett stort antal frivilliga från kyrkorna, driver arrangemangen. Till julborden bjuder han in brett – förutom dem som brukar komma till luncherna även politiker, representanter från arbetsmarknadsenheten, vuxenutbildningen, det sociala företaget Fix it, andra kyrkor med flera.

– Tanken är att det ska bli en fest för alla som har behov av gemenskap. För alla, alltså, säger Tomas.

Politiker-ja

Att Frukostklubben med Tomas i spetsen lämnat ett medborgarförslag till kommunen om att starta någon typ av verksamhet för missbrukare gör det gemensamma julfirandet än mer aktuellt. Särskilt som politikerna anammat idén. Jan Hallström (FP), den enda av inbjudna politiker som dyker upp denna dag, tycker att kyrkornas arbete är viktigt.

– Kommunen har naturligtvis ansvaret, men jag välkomnar verkligen sådana här initiativ.