14 dec 2014 20:26

23 jan 2015 14:46

Överfullt på julkonserten

”Jerusalem, Jerusalem” ljuder bassolisten Stefan Gustafssons stämma när han tillsammans med Mariestads kammarkör och Cantabilekören framför ”Den heliga staden” i Mariestads domkyrka. Med extraplatserna vid sidan om bänkraderna och körernas medlemmar räknas in 500 personer på söndagskvällen.

”Jerusalem, Jerusalem” ljuder bassolisten Stefan Gustafssons stämma när han tillsammans med Mariestads kammarkör och Cantabilekören framför ”Den heliga staden” i Mariestads domkyrka. Med extraplatserna vid sidan om bänkraderna och körernas medlemmar räknas in 500 personer på söndagskvällen.