11 dec 2014 14:57

23 jan 2015 14:46

"Vi måste ha nolltolerans"

En semestervikaries anmälan om en enskild händelse blottlade återkommande kränkningar och mobbning på ett boende i Mariestads kommun.
– Det är en arbetsledningsfråga, säger Björn Fagerlund (M), ordförande för socialnämnden.

Det var efter sommarens semesterperioder som problemen på ett av Mariestads kommuns boenden uppmärksammades. En vikarie beskrev i en lex Sarah-anmälan hur hon upplevt motsättningar mellan personalgrupper och att vissa anställda inte brytt sig om rutiner och arbetsmetoder. Anmälan tog också upp två specifika händelser där en omsorgstagare lämnats utan tvättning efter att ha kissat på sig.

Ohållbart läge

Anmälan resulterade i en utredning som visar på stora problem på boendet. Enligt den har bristande ledarskap lett till att informella ledare bland personalen tagit över. Anställda har mobbats och frysts ut medan andra favoriserats. Omsorgstagare – särskilt de allra svagaste – har upprepade gånger kränkts inför de andra. Rutiner har negligerats och sekretess brutits.

Ledningsfråga

Socialnämndens ordförande Björn Fagerlund (M) säger att händelserna är oacceptabla och att ärendet anmälts vidare till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

– Vi måste ha nolltolerans mot sånt här beteende, säger han.

I utredningen tas bristande ledarskap upp som en viktig anledning till att det gått snett. Finns det anledning att vara självkritisk även längre upp i hierarkin?

– Även den granskning som KPMG gjort av hela individ- och familjeomsorgen lyfter fram att de chefer som är längst ut i organisationen måste ta ett större ansvar. Det är ju där det hamnar till slut.

Men det är ni politiker och de högsta cheferna som sätter ramarna som de underställda har att röra sig inom?

– Ja, och de ramarna tycker jag vi har satt på ett väldigt tydligt sätt, säger Björn Fagerlund.

Åtgärder vidtas

Enligt utredningen har alla i personalen uttryckt lättnad över att problemen kommit upp till ytan. I något fall har utsatta anställda fått hjälp av företagshälsovård. Utredaren föreslår att arbetslag splittras, att chefsnärvaron intensifieras, att personalen utbildas och att bemanningen av vissa tjänster bör ses över.

Socialförvaltningen arbetar fortlöpande med ärendet, enligt Björn Fagerlund.

Det var efter sommarens semesterperioder som problemen på ett av Mariestads kommuns boenden uppmärksammades. En vikarie beskrev i en lex Sarah-anmälan hur hon upplevt motsättningar mellan personalgrupper och att vissa anställda inte brytt sig om rutiner och arbetsmetoder. Anmälan tog också upp två specifika händelser där en omsorgstagare lämnats utan tvättning efter att ha kissat på sig.

Ohållbart läge

Anmälan resulterade i en utredning som visar på stora problem på boendet. Enligt den har bristande ledarskap lett till att informella ledare bland personalen tagit över. Anställda har mobbats och frysts ut medan andra favoriserats. Omsorgstagare – särskilt de allra svagaste – har upprepade gånger kränkts inför de andra. Rutiner har negligerats och sekretess brutits.

Ledningsfråga

Socialnämndens ordförande Björn Fagerlund (M) säger att händelserna är oacceptabla och att ärendet anmälts vidare till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

– Vi måste ha nolltolerans mot sånt här beteende, säger han.

I utredningen tas bristande ledarskap upp som en viktig anledning till att det gått snett. Finns det anledning att vara självkritisk även längre upp i hierarkin?

– Även den granskning som KPMG gjort av hela individ- och familjeomsorgen lyfter fram att de chefer som är längst ut i organisationen måste ta ett större ansvar. Det är ju där det hamnar till slut.

Men det är ni politiker och de högsta cheferna som sätter ramarna som de underställda har att röra sig inom?

– Ja, och de ramarna tycker jag vi har satt på ett väldigt tydligt sätt, säger Björn Fagerlund.

Åtgärder vidtas

Enligt utredningen har alla i personalen uttryckt lättnad över att problemen kommit upp till ytan. I något fall har utsatta anställda fått hjälp av företagshälsovård. Utredaren föreslår att arbetslag splittras, att chefsnärvaron intensifieras, att personalen utbildas och att bemanningen av vissa tjänster bör ses över.

Socialförvaltningen arbetar fortlöpande med ärendet, enligt Björn Fagerlund.