11 dec 2014 19:30

23 jan 2015 14:46

Uppgradering stärker insatserna i Vänern

Mariestad har numera en fullvärdig sjöräddningsstation. Efter ett par år som projektstation har organisationen sedan den 1 december uppgraderats till ordinarie räddningsstation.

Bo Jansson är stationsansvarig i Mariestad och driver stationen tillsammans med 20 aktiva frivilliga sjöräddare och ytterligare tio sjöräddare som hjälper till på land, med insamlingar, event och skötsel av stationen.

– Som vi har väntat på det här. Vår station kommer att stärka räddningsresurserna i Vänern ytterligare, säger Bo Jansson.

RS Mariestad förfogar över en åtta meter lång räddningsbåt. Även en tillfälligt placerad svävare finns på resurssidan.

Hittills i år har stationen i Mariestad haft 74 uppdrag.

Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som räddar liv till sjöss, helt utan statligt stöd. 2 000 frivilliga sjöräddare finns längs den svenska kusten och i de största insjöarna, beredda att rycka ut i alla väder, under årets alla dagar.

Bo Jansson är stationsansvarig i Mariestad och driver stationen tillsammans med 20 aktiva frivilliga sjöräddare och ytterligare tio sjöräddare som hjälper till på land, med insamlingar, event och skötsel av stationen.

– Som vi har väntat på det här. Vår station kommer att stärka räddningsresurserna i Vänern ytterligare, säger Bo Jansson.

RS Mariestad förfogar över en åtta meter lång räddningsbåt. Även en tillfälligt placerad svävare finns på resurssidan.

Hittills i år har stationen i Mariestad haft 74 uppdrag.

Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som räddar liv till sjöss, helt utan statligt stöd. 2 000 frivilliga sjöräddare finns längs den svenska kusten och i de största insjöarna, beredda att rycka ut i alla väder, under årets alla dagar.

  • C. Lundh