11 dec 2014 17:50

23 jan 2015 14:46

Ser allvarligt på ungas nätbeställningar

Samverkan är det som gäller när skolor, socialtjänst och polis nu ska kraftsamla för att jobba förebyggande och stödjande visavi ungdomsmissbruket som sägs öka i denna del av Skaraborg.

Inte någon kan väl ha missat de många artiklarna på sistone om Spice och andra nätdroger. Droger som både är medicinskt förrädiska – och som, för en stund, kan vara helt lagliga innan narkotikaklassificeringens stämpel gjort sitt.

– Vi har ett ökat tipsinflöde här inom östra delen av polisområdet, konstaterar Lennart Lindberg.

– För ett tag sedan ertappades en 14-åring med de här drogerna, och jag har hört om ännu yngre.

Alerta föräldrar

Elevhälsans Stina Lindell säger att det gäller att hitta former för samverkan och berättar att en tulltjänsteman efter årsskiftet ska föreläsa i Mariestad om olika drogpreparat.

– Målgruppen är högstadie- och gymnasieelever.

Anette Karlsson från socialtjänsten är överens med de andra om vikten av tidiga ingripanden för att komma till rätta med felbeteenden.

– Föräldrar måste också vara på alerten och observera snabba beteendeförändringar och när tonåringen plötsligt bytt kamratkrets. Det kan vara tecken på att droger kommit in i deras liv.

– Vi måste alla hjälpas åt så att de här ärendena inte hamnar mellan stolarna, konstaterar Lennart Lindberg och tillägger:

– Skriv gärna att polisen vill ha tips, helst namn. Tipsaren får vara anonym.

– Det är dags att sätta in riktiga motargument mot en tilltagande drogliberalism, säger Anette Karlsson.

Inte någon kan väl ha missat de många artiklarna på sistone om Spice och andra nätdroger. Droger som både är medicinskt förrädiska – och som, för en stund, kan vara helt lagliga innan narkotikaklassificeringens stämpel gjort sitt.

– Vi har ett ökat tipsinflöde här inom östra delen av polisområdet, konstaterar Lennart Lindberg.

– För ett tag sedan ertappades en 14-åring med de här drogerna, och jag har hört om ännu yngre.

Alerta föräldrar

Elevhälsans Stina Lindell säger att det gäller att hitta former för samverkan och berättar att en tulltjänsteman efter årsskiftet ska föreläsa i Mariestad om olika drogpreparat.

– Målgruppen är högstadie- och gymnasieelever.

Anette Karlsson från socialtjänsten är överens med de andra om vikten av tidiga ingripanden för att komma till rätta med felbeteenden.

– Föräldrar måste också vara på alerten och observera snabba beteendeförändringar och när tonåringen plötsligt bytt kamratkrets. Det kan vara tecken på att droger kommit in i deras liv.

– Vi måste alla hjälpas åt så att de här ärendena inte hamnar mellan stolarna, konstaterar Lennart Lindberg och tillägger:

– Skriv gärna att polisen vill ha tips, helst namn. Tipsaren får vara anonym.

– Det är dags att sätta in riktiga motargument mot en tilltagande drogliberalism, säger Anette Karlsson.

  • C. Lundh

Spice

Spice kan orsaka minskad muskelkontroll, ökad reaktionstid och sämre reflexer. Lägg till det irriterad hals, extrem trötthet, huvudvärk och ångest. Risk också för njursvikt, hjärtinfarkt, leverskador och – dödsfall.