11 dec 2014 18:15

23 jan 2015 13:57

Förlänger med folkparksföreningen

Mariestads kommun och folkparksföreningen är överens om ett nytt nyttjanderättsavtal för Karlsholme folkpark.

– Föreningen har haft avtal i nästan 100 år och nu förlängs det den nyttjanderätten, säger kommunalrådet Johan Abrahamsson (M).

Jämfört det gamla avtalet skiljer sig det nya på främst två punkter. Dels tillåts folkparksföreningen att hyra ut delar av eller hela Jubileumsteatern och kafé Holmen till annan entreprenör under avtalstiden, dels höjs hyran till kommunen till 200 000 kronor per år. Hyreskostnaden blir därmed dubbelt så hög jämfört med tidigare avtal.

Inför beslut i kommunstyrelsen ska folkparksföreningen komplettera avtalet med att stadgar, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.

– Föreningen har haft avtal i nästan 100 år och nu förlängs det den nyttjanderätten, säger kommunalrådet Johan Abrahamsson (M).

Jämfört det gamla avtalet skiljer sig det nya på främst två punkter. Dels tillåts folkparksföreningen att hyra ut delar av eller hela Jubileumsteatern och kafé Holmen till annan entreprenör under avtalstiden, dels höjs hyran till kommunen till 200 000 kronor per år. Hyreskostnaden blir därmed dubbelt så hög jämfört med tidigare avtal.

Inför beslut i kommunstyrelsen ska folkparksföreningen komplettera avtalet med att stadgar, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.