09 dec 2014 19:00

23 jan 2015 14:45

Sylvén gillar inte Karlssons påhopp

För förvaltningschef Lars Sylvén är det glasklart; Vallby är ett principiellt ärende som miljö- och byggnadsnämnden ska fatta beslut om.
– Om Bert Karlsson har en annan uppfattning kan han inte reglerna, säger Sylvén som inte gillar Karlssons påhopp på kommunalrådet.

– Johan Abrahamsson har absolut inte blandat sig i den här frågan. Ärendet gäller ett myndighetsbeslut, säger Lars Sylvén.

Miljö- och byggförvaltningen tog den 3 september emot en ansökan från Raili Kosonen, ägare till Vallby herrgård, om en större anläggning för tillfälliga paviljonger för flyktingboende med placeringen nära E20 och bensinstationen. 4 november reviderades ansökan till en mindre anläggning med plats för som mest 28 personer. Såväl Trafikverket som Räddningstjänsten har efter granskning godkänt den reviderade ansökan.

Den 21 november lämnade förvaltningen förslag om att bygglov kunde beviljas av nämnden. Mötet, som ursprungligen skulle ägt rum den 4 december, tidigarelades dock en dag till 3 december – samma dag som tiden för grannyttranden gick ut.

– Beslut om att flytta mötet togs den 6 november, sedan ordföranden meddelat att han hade förhinder den 4 december. När beslutet togs var det ingen som tänkte på Vallby-frågan, förklarar Lars Sylvén.

Tydlig nämnd

Enligt Sylvén har förvaltningen lagt fram ett komplett underlag till politikerna i nämnden.

– På mötet i onsdags beslutade en enig nämnd om återremiss. Presidiet har inte mandat att ändra något och jag som förvaltningschef kan definitivt inte göra något åt det. Principiella ärenden av det här slaget tar vi inte beslut om på delegation i Mariestads kommun, det har nämnden varit tydligt med, klargör Lars Sylvén.

Bert Karlsson är av en annan uppfattning.

– Då kan Bert Karlsson inte reglerna, säger Sylvén.

”Beklämmande beteende”

Kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) har de senaste dagarna fått upprepade påstötningar från Bert Karlsson.

– Det är beklämmande hur Bert och hans kumpaner beter sig. I Mariestads kommun är alla lika mycket värda. Vi gör ingen skillnad på person och person, det kanske Bert inte är van vid. Bert Karlsson får finna sig i att följa spelreglerna, säger Johan Abrahamsson.

– Det måste vara oerhört lukrativt att driva flyktingförläggningar när man beter sig på det här sättet. Bert Karlsson är inte ens sakägare i frågan, utan bara oförskämd för att det inte går som han vill.

I juni 2013 lämnade ditt företag ett anbud om att få leverera mat till Migrationsverkets ABT-boende på Vallby herrgård.

– Det stämmer. Anbudet gällde matleverans till ett planerat boende för ensamkommande flyktingbarn i Vallby, som aldrig blev av. Eftersom jag inte ville ha det sattes priset till 85 kronor per person. Bedrövligt att dra upp ett gammalt anbudsförfarande, det har absolut inget att göra med det aktuella bygglovsärendet, säger Johan Abrahamsson.

– Johan Abrahamsson har absolut inte blandat sig i den här frågan. Ärendet gäller ett myndighetsbeslut, säger Lars Sylvén.

Miljö- och byggförvaltningen tog den 3 september emot en ansökan från Raili Kosonen, ägare till Vallby herrgård, om en större anläggning för tillfälliga paviljonger för flyktingboende med placeringen nära E20 och bensinstationen. 4 november reviderades ansökan till en mindre anläggning med plats för som mest 28 personer. Såväl Trafikverket som Räddningstjänsten har efter granskning godkänt den reviderade ansökan.

Den 21 november lämnade förvaltningen förslag om att bygglov kunde beviljas av nämnden. Mötet, som ursprungligen skulle ägt rum den 4 december, tidigarelades dock en dag till 3 december – samma dag som tiden för grannyttranden gick ut.

– Beslut om att flytta mötet togs den 6 november, sedan ordföranden meddelat att han hade förhinder den 4 december. När beslutet togs var det ingen som tänkte på Vallby-frågan, förklarar Lars Sylvén.

Tydlig nämnd

Enligt Sylvén har förvaltningen lagt fram ett komplett underlag till politikerna i nämnden.

– På mötet i onsdags beslutade en enig nämnd om återremiss. Presidiet har inte mandat att ändra något och jag som förvaltningschef kan definitivt inte göra något åt det. Principiella ärenden av det här slaget tar vi inte beslut om på delegation i Mariestads kommun, det har nämnden varit tydligt med, klargör Lars Sylvén.

Bert Karlsson är av en annan uppfattning.

– Då kan Bert Karlsson inte reglerna, säger Sylvén.

”Beklämmande beteende”

Kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) har de senaste dagarna fått upprepade påstötningar från Bert Karlsson.

– Det är beklämmande hur Bert och hans kumpaner beter sig. I Mariestads kommun är alla lika mycket värda. Vi gör ingen skillnad på person och person, det kanske Bert inte är van vid. Bert Karlsson får finna sig i att följa spelreglerna, säger Johan Abrahamsson.

– Det måste vara oerhört lukrativt att driva flyktingförläggningar när man beter sig på det här sättet. Bert Karlsson är inte ens sakägare i frågan, utan bara oförskämd för att det inte går som han vill.

I juni 2013 lämnade ditt företag ett anbud om att få leverera mat till Migrationsverkets ABT-boende på Vallby herrgård.

– Det stämmer. Anbudet gällde matleverans till ett planerat boende för ensamkommande flyktingbarn i Vallby, som aldrig blev av. Eftersom jag inte ville ha det sattes priset till 85 kronor per person. Bedrövligt att dra upp ett gammalt anbudsförfarande, det har absolut inget att göra med det aktuella bygglovsärendet, säger Johan Abrahamsson.