09 dec 2014 19:00

23 jan 2015 14:45

Bert Karlsson kräver att nytt beslut fattas

Bert Karlsson är på krigsstigen. I skottgluggen står miljö- och byggnadsnämnden och kommunalrådet Johan Abrahamsson (M).
– Abrahamsson har styrt det här ärendet. Det är tjänstefel som kommunen agerat och jag kommer att driva det här så långt det bara går, säger Karlsson.

Ansökan om bygglov för ett tillfälligt flyktingboende i Vallby har varit en följetong under hösten. Kulmen nåddes i onsdags då miljö- och byggnadsnämnden, efter yrkande från M-ledamoten Stellan Kronberg, beslutade att återremittera ärendet till nästkommande sammanträde den 27 januari.

Grund för beslutet var att grannar kunde lämna in yttranden till och med onsdagen den 3 december, alltså samma dag som nämnden sammanträdde. Just detta har fått Lerdalabon Bengt Larsson att reagera. Bengt är god vän med Raili Kosonen, ägare till Vallby herrgård som står bakom bygglovsansökan.

– Nämnden borde beviljat bygglov med förbehåll. Det vill säga att om något mycket anmärkningsvärt inkommit från grannar under tiden 16.00–24.00 den 3 december så skulle beslutet förskjutits till nästa nämndsmöte, anser Bengt Larsson.

Två yttranden

Inför nämndens möte hade två grannyttranden inkommit, som båda motsatte sig bygglovet. Några fler yttranden lämnades inte in timmarna efter mötet.

– Eftersom inget nytt kom in fram till deadline anser jag att det finns alternativa vägar att gå. Antingen att nämndens presidium fattar beslut, att nämnden kallar till ett extra möte eller att nämnden överlåter till förvaltningen att ta beslut i ärendet, säger Bengt Larsson.

– Tjänstemännen på förvaltningen har skött sig korrekt. I förslaget till nämnden, daterat den 21 november, står det att bygglovet skulle ”beviljas i enlighet med inlämnade handlingar”. På politisk nivå har man däremot kört huvudet i väggen och förorsakat problem. När politiker tar beslut på felaktiga grunder måste man rätta till sina misstag, anser Larsson.

”Begått tjänstefel”

Bert Karlsson, vars bolag Jokarjo AB fått tillstånd av Migrationsverket att driva flyktingboende på Vallby, skräder inte orden.

– Mariestad är den mest invandrarfientliga kommunen i landet. Jag har aldrig varit med om något liknande, de har betett sig svinaktigt rent ut sagt. I andra kommuner tar tjänstemän beslut om bygglov på delegation, i Mariestad har man hittat kryphål och förhalat ärendet gång efter annan, säger Bert Karlsson.

Han tänker inte i sitta still och tiga.

– Nej för fan, det är tjänstefel så som de agerat. Jag kommer att driva det här vidare och anmäla kommunen till Förvaltningsrätten.

Ansökan om bygglov för ett tillfälligt flyktingboende i Vallby har varit en följetong under hösten. Kulmen nåddes i onsdags då miljö- och byggnadsnämnden, efter yrkande från M-ledamoten Stellan Kronberg, beslutade att återremittera ärendet till nästkommande sammanträde den 27 januari.

Grund för beslutet var att grannar kunde lämna in yttranden till och med onsdagen den 3 december, alltså samma dag som nämnden sammanträdde. Just detta har fått Lerdalabon Bengt Larsson att reagera. Bengt är god vän med Raili Kosonen, ägare till Vallby herrgård som står bakom bygglovsansökan.

– Nämnden borde beviljat bygglov med förbehåll. Det vill säga att om något mycket anmärkningsvärt inkommit från grannar under tiden 16.00–24.00 den 3 december så skulle beslutet förskjutits till nästa nämndsmöte, anser Bengt Larsson.

Två yttranden

Inför nämndens möte hade två grannyttranden inkommit, som båda motsatte sig bygglovet. Några fler yttranden lämnades inte in timmarna efter mötet.

– Eftersom inget nytt kom in fram till deadline anser jag att det finns alternativa vägar att gå. Antingen att nämndens presidium fattar beslut, att nämnden kallar till ett extra möte eller att nämnden överlåter till förvaltningen att ta beslut i ärendet, säger Bengt Larsson.

– Tjänstemännen på förvaltningen har skött sig korrekt. I förslaget till nämnden, daterat den 21 november, står det att bygglovet skulle ”beviljas i enlighet med inlämnade handlingar”. På politisk nivå har man däremot kört huvudet i väggen och förorsakat problem. När politiker tar beslut på felaktiga grunder måste man rätta till sina misstag, anser Larsson.

”Begått tjänstefel”

Bert Karlsson, vars bolag Jokarjo AB fått tillstånd av Migrationsverket att driva flyktingboende på Vallby, skräder inte orden.

– Mariestad är den mest invandrarfientliga kommunen i landet. Jag har aldrig varit med om något liknande, de har betett sig svinaktigt rent ut sagt. I andra kommuner tar tjänstemän beslut om bygglov på delegation, i Mariestad har man hittat kryphål och förhalat ärendet gång efter annan, säger Bert Karlsson.

Han tänker inte i sitta still och tiga.

– Nej för fan, det är tjänstefel så som de agerat. Jag kommer att driva det här vidare och anmäla kommunen till Förvaltningsrätten.