05 dec 2014 09:11

07 jan 2015 12:17

Vårdmiss ledde till olycka

Sänggrindar och ett bortglömt rörelselarm bidrog till att en äldre kvinna på ett äldreboende i Mariestads kommun ramlade och fick ett stort sår på benet. Kvinnan skadade sig i samband med att hon försökte ta sig över sänggrindarna.

Händelsen rapporterades enligt lex Sarah. En utredning visar att kvinnan fått hjälpmedlen utan att en riskbedömning först gjorts. Dessutom hade man glömt att flytta med kvinnans rörelselarm när hon bytte rum.

Utredaren konstaterar bland annat att rutinerna kring säkerhetsarbete borde vara väl kända, men att de uppenbarligen behöver aktualiseras.

Händelsen rapporterades enligt lex Sarah. En utredning visar att kvinnan fått hjälpmedlen utan att en riskbedömning först gjorts. Dessutom hade man glömt att flytta med kvinnans rörelselarm när hon bytte rum.

Utredaren konstaterar bland annat att rutinerna kring säkerhetsarbete borde vara väl kända, men att de uppenbarligen behöver aktualiseras.