05 dec 2014 06:00

07 jan 2015 12:04

Gångstråk blir säkrare

MARIESTAD

Kommunen satsar 200 000 kronor i trafiksäkerhetsåtgärder i korsningspunkterna mellan Bror Kronstrands gata (vid biblioteket) och Östra Järnvägsgatan. Det aktuella området är ett populärt stråk där fotgängare korsar både parkeringen och järnvägen.

– Trafikmiljön är inte optimal som det är i dag och det behövs åtgärder för att få till säkrare passage, säger Evert Eklind (Map) i tekniska nämnden.

Nämndes arbetsutskott beslutade i veckan att avsätta 200 000 kronor. Arbetet kommer dock inte i gång förrän till våren. I samband med det kommer man också att lägga på en ny toppbeläggning på parkeringen. Beslut om asfaltering togs tidigare i år, men har inte hunnits göras före vintern.

Kommunen satsar 200 000 kronor i trafiksäkerhetsåtgärder i korsningspunkterna mellan Bror Kronstrands gata (vid biblioteket) och Östra Järnvägsgatan. Det aktuella området är ett populärt stråk där fotgängare korsar både parkeringen och järnvägen.

– Trafikmiljön är inte optimal som det är i dag och det behövs åtgärder för att få till säkrare passage, säger Evert Eklind (Map) i tekniska nämnden.

Nämndes arbetsutskott beslutade i veckan att avsätta 200 000 kronor. Arbetet kommer dock inte i gång förrän till våren. I samband med det kommer man också att lägga på en ny toppbeläggning på parkeringen. Beslut om asfaltering togs tidigare i år, men har inte hunnits göras före vintern.