04 dec 2014 18:22

07 jan 2015 12:17

Högt betyg för ställplatserna

MARIESTAD

Husbilsägarna ger högt betyg för ställplatserna i Mariestads hamnen. Bland de 39 besökare som svarade på sommarens enkätundersökning gav 90 procent betyget åtta eller högre på en skala från ett till tio.

Enkäten gav förslag till saker som kan förbättras. Bland annat efterfrågas bättre skyltning till ställplatserna från infarterna, prisuppgift, information om Mariestad och Vänern, avstånd till centrum samt information till servicehus och tömning av latrin och gråvatten. Önskemål finns också om större sophantering.

Verksamhet teknik får nu i uppdrag att förbättra skyltningen och se över tömningsintervall för sopor Inför kommande turistsäsong.

Husbilsägarna ger högt betyg för ställplatserna i Mariestads hamnen. Bland de 39 besökare som svarade på sommarens enkätundersökning gav 90 procent betyget åtta eller högre på en skala från ett till tio.

Enkäten gav förslag till saker som kan förbättras. Bland annat efterfrågas bättre skyltning till ställplatserna från infarterna, prisuppgift, information om Mariestad och Vänern, avstånd till centrum samt information till servicehus och tömning av latrin och gråvatten. Önskemål finns också om större sophantering.

Verksamhet teknik får nu i uppdrag att förbättra skyltningen och se över tömningsintervall för sopor Inför kommande turistsäsong.