03 dec 2014 21:47

23 jan 2015 14:45

Bert Karlsson rasar mot kommunen

MARIESTAD: Bert Karlsson rasar mot kommunen

Det blev inget beslut om bygglov för ett flyktingboende på Vallby herrgård. Vid onsdagens möte beslutade miljö- och byggnadsnämnden att återremittera ärendet.

– I och med att grannarna kunde inkomma med synpunkter senast den 3 december kunde vi inte ta beslut, förklarar ordföranden Johan Cord (S).

Beskedet får Bert Karlsson, vars bolag Jokarjo AB står bakom planerna för det tillfälliga flyktingboendet i Vallby, att gå i taket.

– Det är helt sjukt hur kommunen hanterat det här ärendet. De har jävlats från första början och kommit med rena lögner gång efter annan. Jag har aldrig varit med om något liknande. I andra kommuner sköts sådana här ärenden på delegation, men inte i Mariestad, säger Karlsson upprört.

Reviderad ansökan

Fastighetsägaren till Vallby herrgård ansökte den 3 september om bygglov för tillfälliga paviljonger för flyktingboende. I första läget var det aktuellt med en större anläggning med placering nära E20 och bensinstationen vid Vallby.

I början av november reviderades ansökan till att omfatta en mindre byggnad av vandrarhemskaraktär med plats för max 28 personer. Miljö- och byggnadsnämnden hade dessförinnan betraktat att ärendet var av så stor betydelse att bygglov skulle fattas av nämnden, och inte på delegation av förvaltningen.

När ärendet under onsdagen på nytt togs upp beslutade en enig nämnd om återremiss, efter yrkande av moderaten Stellan Kronberg.

– Jag hade en rad argument till att yrka på återremiss. Det främsta, som också följer reglementet bäst, är att sakägarna, det vill säga grannarna, kunde komma in med yttranden fram till midnatt (läs natten till torsdag), säger Stellan Kronberg.

Återremissen innebär att bygglovsärendet blir en fråga för den nya miljö- och byggnadsnämnden att ge sig i kast med. Nästa nämndssammanträde hålls den 27 januari nästa år.

– I och med att grannarna kunde inkomma med synpunkter senast den 3 december kunde vi inte ta beslut, förklarar ordföranden Johan Cord (S).

Beskedet får Bert Karlsson, vars bolag Jokarjo AB står bakom planerna för det tillfälliga flyktingboendet i Vallby, att gå i taket.

– Det är helt sjukt hur kommunen hanterat det här ärendet. De har jävlats från första början och kommit med rena lögner gång efter annan. Jag har aldrig varit med om något liknande. I andra kommuner sköts sådana här ärenden på delegation, men inte i Mariestad, säger Karlsson upprört.

Reviderad ansökan

Fastighetsägaren till Vallby herrgård ansökte den 3 september om bygglov för tillfälliga paviljonger för flyktingboende. I första läget var det aktuellt med en större anläggning med placering nära E20 och bensinstationen vid Vallby.

I början av november reviderades ansökan till att omfatta en mindre byggnad av vandrarhemskaraktär med plats för max 28 personer. Miljö- och byggnadsnämnden hade dessförinnan betraktat att ärendet var av så stor betydelse att bygglov skulle fattas av nämnden, och inte på delegation av förvaltningen.

När ärendet under onsdagen på nytt togs upp beslutade en enig nämnd om återremiss, efter yrkande av moderaten Stellan Kronberg.

– Jag hade en rad argument till att yrka på återremiss. Det främsta, som också följer reglementet bäst, är att sakägarna, det vill säga grannarna, kunde komma in med yttranden fram till midnatt (läs natten till torsdag), säger Stellan Kronberg.

Återremissen innebär att bygglovsärendet blir en fråga för den nya miljö- och byggnadsnämnden att ge sig i kast med. Nästa nämndssammanträde hålls den 27 januari nästa år.

  • Tomas Höglund