02 dec 2014 16:55

23 jan 2015 14:45

Såg nyttan av reflexer

MARIESTAD: Högelidselever drillades i trafikvettt

– Ta på reflexer när ni ger er ut i vintermörkret, det är en billig livförsäkring.
Uppmaningen gav NTF:s Patrik Johansson vid mörkerkvällen på Högelidsskolan.

Högelids friidrottsarena ligger becksvart när eleverna i klass 4a i sällskap med föräldrar kliver innanför grindarna. Men arenan är inte folktom. I mörkret döljer sig ett antal föräldrar och uppgiften för barnen blir att hojta till när de ser personerna, efter att. Mats Blom i föräldraföreningen tänt billamporna.

– Tuta, vi ser en, ropar barnen direkt då de ser en person iklädd reflexväst.

Plötsligt susar en cyklist förbi bara några meter från barnen. Utan lyse är han inte helt lätt att upptäcka.

– Och ingen hjälm har han heller, konstaterar barnen när cyklisten Thomas Forsell vänt om.

Betydelsen av att använda reflexer, hur en cykel ska vara utrustad och allmänna trafikvett är något som Patrik Johansson från NTF lyfter fram under föreläsningen i aulan.

– Utan reflex syns man på 25 meters avstånd. Det är lika lång stoppsträcka en bil har som kör 50 kilometer i timman. Är det halt på vägen blir stoppsträckan ännu längre.

– Bär man reflex syns man på upp till 125 meters avstånd, alltså längre än en fotbollsplan. Då förstår ni hur viktigt det är att använda reflex. Men kom ihåg att reflexer ska bytas ut efter ett till tre år.

Mörkerkvällen vänder sig till elever i årskurs ett och fyra på Högelidsskolan.

– Det är tredje året vi kör temakvällen. På morgnarna är det en kaotisk trafiksituation vid skolan med biltrafik som korsar gång- och cykelbanan. Då är det viktigt att barnen syns, säger föräldraföreningens ordförande Viktoria Thunborg.

Högelids friidrottsarena ligger becksvart när eleverna i klass 4a i sällskap med föräldrar kliver innanför grindarna. Men arenan är inte folktom. I mörkret döljer sig ett antal föräldrar och uppgiften för barnen blir att hojta till när de ser personerna, efter att. Mats Blom i föräldraföreningen tänt billamporna.

– Tuta, vi ser en, ropar barnen direkt då de ser en person iklädd reflexväst.

Plötsligt susar en cyklist förbi bara några meter från barnen. Utan lyse är han inte helt lätt att upptäcka.

– Och ingen hjälm har han heller, konstaterar barnen när cyklisten Thomas Forsell vänt om.

Betydelsen av att använda reflexer, hur en cykel ska vara utrustad och allmänna trafikvett är något som Patrik Johansson från NTF lyfter fram under föreläsningen i aulan.

– Utan reflex syns man på 25 meters avstånd. Det är lika lång stoppsträcka en bil har som kör 50 kilometer i timman. Är det halt på vägen blir stoppsträckan ännu längre.

– Bär man reflex syns man på upp till 125 meters avstånd, alltså längre än en fotbollsplan. Då förstår ni hur viktigt det är att använda reflex. Men kom ihåg att reflexer ska bytas ut efter ett till tre år.

Mörkerkvällen vänder sig till elever i årskurs ett och fyra på Högelidsskolan.

– Det är tredje året vi kör temakvällen. På morgnarna är det en kaotisk trafiksituation vid skolan med biltrafik som korsar gång- och cykelbanan. Då är det viktigt att barnen syns, säger föräldraföreningens ordförande Viktoria Thunborg.

  • Tomas Höglund