01 dec 2014 17:35

23 jan 2015 14:45

Röstade ned yrkan om offentlig ursäkt

Kommunstyrelsen uppmanar Sture Pettersson att betala tillbaka de felaktiga ersättningar han fått.
Någon offentlig ursäkt till S-politikern är dock inte aktuell.
– Låt oss börja bete oss som folk mot varandra i stället, säger ks vice ordförande Rune Skogsberg (C).

KPMG:s rapport gav i mångt och mycket stöd åt det kommunens tjänstemän redan sagt. Lönekontoret har inte följt gällande regelverk och Sture Pettersson har inte klarat att lämna de kompletterande uppgifter som efterfrågats.

Mot bakgrund av den oberoende rapporten från KPMG konstateras att Sture Pettersson erhållit ersättning för förlorad arbetsförtjänst för åren 2013 och 2014 som han inte är berättigad till. Det totalet beloppet Pettersson fått ut under perioden uppgår till närmare 100 000 kronor.

Kommunledningskontorets chef Maria Vaziri konstaterar att ersättning betalats ut på felaktig grund.

– Inkomstbortfall har inte kunnat styrkas. I stället för schablonersättning har timpriset ut mot kund använts. En enskild tjänsteman har tagit beslut som inte stöds av regelverket, det får vi på tjänstemannasidan ta ansvar för att det inte upprepas igen, säger Vaziri.

Ingen ursäkt

Marie Engström Rosengren (V) påpekar att kommunstyrelen har ett stort ansvar för intern kontroll och att de regler som finns efterlevs på ett ordentligt sätt.

– Därför hade jag haft samma inställning oavsett om det gällt en vänsterpartist, och det är att felaktiga ersättningar ska betalas tillbaka. Men Sture Pettersson har också behandlats fel, det tycker jag han ska få en ursäkt av kommunstyrelsen för.

Engström Rosengrens tilläggsyrkande föll inte i god jord hos varken kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M) eller Rune Skogsberg (C).

– Han har spelat in tjänstemän och lagt det här på en nivå vi inte ska hålla i Mariestads kommun, säger Abrahamsson.

– Jag har också fått samtal av Sture. Nu tycker jag det är dags att vi blir färdiga med det här så vi kan åka hem och börja bete oss som folk mot varandra, säger Skogsberg.

Höll med majoriteten

Sommaren 2013 tog Sture Pettersson en politisk timeout efter att ha ertappats med att ha tagit ut felaktiga ersättningar i samband med politiska uppdrag för Mariestads kommun. Pettersson valde då att självmant säga upp sig från sitt gamla jobb, där arbetsgivaren hade synpunkter i ärendet, för att i stället bli egenföretagare.

Socialdemokraterna har tidigare stått troget vid Sture Petterssons sida. Stödet verkar dock ha falnat något då endast Janne Jansson (S) valde att inte delta i beslut om återbetalning på måndagens känsloladdade kommunstyrelsemöte.

Oppositionsrådet Marianne Kjellquist (S), Ida Ekeroth (S) och Nils Farken (MP) samt Marie Engström Rosengren (V) anser likt majoriteten att Pettersson bör betala tillbaka.

Kommunstyrelsen uppmanar Sture Pettersson att betala tillbaka den ersättning han felaktigt fått för förlorad arbetsförtjänst. Dessutom uppmanas samtliga nämnder att genomföra en granskning av utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst till förtroendevalda för åren 2013 och 2014.

– Sture har felbehandlats av adminstrationen och jag vet att han mått väldigt dåligt över detta. Samtidigt har vi ett ansvar att göra rätt och därför instämmer jag i yrkan om återbetalning, säger Marianne Kjellquist.

KPMG:s rapport gav i mångt och mycket stöd åt det kommunens tjänstemän redan sagt. Lönekontoret har inte följt gällande regelverk och Sture Pettersson har inte klarat att lämna de kompletterande uppgifter som efterfrågats.

Mot bakgrund av den oberoende rapporten från KPMG konstateras att Sture Pettersson erhållit ersättning för förlorad arbetsförtjänst för åren 2013 och 2014 som han inte är berättigad till. Det totalet beloppet Pettersson fått ut under perioden uppgår till närmare 100 000 kronor.

Kommunledningskontorets chef Maria Vaziri konstaterar att ersättning betalats ut på felaktig grund.

– Inkomstbortfall har inte kunnat styrkas. I stället för schablonersättning har timpriset ut mot kund använts. En enskild tjänsteman har tagit beslut som inte stöds av regelverket, det får vi på tjänstemannasidan ta ansvar för att det inte upprepas igen, säger Vaziri.

Ingen ursäkt

Marie Engström Rosengren (V) påpekar att kommunstyrelen har ett stort ansvar för intern kontroll och att de regler som finns efterlevs på ett ordentligt sätt.

– Därför hade jag haft samma inställning oavsett om det gällt en vänsterpartist, och det är att felaktiga ersättningar ska betalas tillbaka. Men Sture Pettersson har också behandlats fel, det tycker jag han ska få en ursäkt av kommunstyrelsen för.

Engström Rosengrens tilläggsyrkande föll inte i god jord hos varken kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M) eller Rune Skogsberg (C).

– Han har spelat in tjänstemän och lagt det här på en nivå vi inte ska hålla i Mariestads kommun, säger Abrahamsson.

– Jag har också fått samtal av Sture. Nu tycker jag det är dags att vi blir färdiga med det här så vi kan åka hem och börja bete oss som folk mot varandra, säger Skogsberg.

Höll med majoriteten

Sommaren 2013 tog Sture Pettersson en politisk timeout efter att ha ertappats med att ha tagit ut felaktiga ersättningar i samband med politiska uppdrag för Mariestads kommun. Pettersson valde då att självmant säga upp sig från sitt gamla jobb, där arbetsgivaren hade synpunkter i ärendet, för att i stället bli egenföretagare.

Socialdemokraterna har tidigare stått troget vid Sture Petterssons sida. Stödet verkar dock ha falnat något då endast Janne Jansson (S) valde att inte delta i beslut om återbetalning på måndagens känsloladdade kommunstyrelsemöte.

Oppositionsrådet Marianne Kjellquist (S), Ida Ekeroth (S) och Nils Farken (MP) samt Marie Engström Rosengren (V) anser likt majoriteten att Pettersson bör betala tillbaka.

Kommunstyrelsen uppmanar Sture Pettersson att betala tillbaka den ersättning han felaktigt fått för förlorad arbetsförtjänst. Dessutom uppmanas samtliga nämnder att genomföra en granskning av utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst till förtroendevalda för åren 2013 och 2014.

– Sture har felbehandlats av adminstrationen och jag vet att han mått väldigt dåligt över detta. Samtidigt har vi ett ansvar att göra rätt och därför instämmer jag i yrkan om återbetalning, säger Marianne Kjellquist.

  • Niklas Lindström