27 nov 2014 14:52

23 jan 2015 14:45

Julstämning

Så är den då på plats – granen på Nya torget i Mariestad. Jan-Olof Lundgren på tekniska kontoret låter meddela att granen stått på tillväxt på kommunal mark under ett antal år. Den sedvanliga belysningen kompletteras i år med ett antal röda ljuskulor för att ge ännu mera julkänsla.

Så är den då på plats – granen på Nya torget i Mariestad. Jan-Olof Lundgren på tekniska kontoret låter meddela att granen stått på tillväxt på kommunal mark under ett antal år. Den sedvanliga belysningen kompletteras i år med ett antal röda ljuskulor för att ge ännu mera julkänsla.