27 nov 2014 10:34

07 jan 2015 12:17

De blir nämndemän

MARIESTAD: Politikerna som ska till tingsrätten

Ett antal valärenden har klubbats av fullmäktige. Det handlar om nämndemän, Skaraborgs kommunalförbund, samt de gemensamma MTG-nämnderna för IT och löner.

Val av nämndemän till Skaraborgs tingsrätt för år 2015: Anita Ahl (M), Monica Öhlund (M), Anders Bredelius (M), Stellan Kronberg (M), Karl Arne Gustafsson (C), Tuula Ojala (S), Ronny Jönsson (S), Gun-Britt Alenljung (S), Leif Andersson (S), Charlotta Mellberg (V).

Val till Skaraborgs kommunalförbunds fullmäktige för perioden 2015-2018. Ledamöter: Johan Abrahamsson (M), Rune Skogsberg (C), Marianne Kjellquist (S), Sture Pettersson (S). Ersättare: Björn Fagerlund (M), Anders Karlsson (C), Ida Ekeroth (S), Janne Jansson (S).

Val av ledamot till IT-nämnden för perioden 2015-2018: Johan Abrahamsson (M). Ersättare: Marianne Kjellquist (S).

(Johan Abrahamsson nomineras som ordförande vilken formellt väljs av Töreboda kommun)

Val av ledamot till lönenämnden för perioden 2015-2018: Johan Abrahamsson (M). Ersättare: Marianne Kjellquist (S).

Val av nämndemän till Skaraborgs tingsrätt för år 2015: Anita Ahl (M), Monica Öhlund (M), Anders Bredelius (M), Stellan Kronberg (M), Karl Arne Gustafsson (C), Tuula Ojala (S), Ronny Jönsson (S), Gun-Britt Alenljung (S), Leif Andersson (S), Charlotta Mellberg (V).

Val till Skaraborgs kommunalförbunds fullmäktige för perioden 2015-2018. Ledamöter: Johan Abrahamsson (M), Rune Skogsberg (C), Marianne Kjellquist (S), Sture Pettersson (S). Ersättare: Björn Fagerlund (M), Anders Karlsson (C), Ida Ekeroth (S), Janne Jansson (S).

Val av ledamot till IT-nämnden för perioden 2015-2018: Johan Abrahamsson (M). Ersättare: Marianne Kjellquist (S).

(Johan Abrahamsson nomineras som ordförande vilken formellt väljs av Töreboda kommun)

Val av ledamot till lönenämnden för perioden 2015-2018: Johan Abrahamsson (M). Ersättare: Marianne Kjellquist (S).

  • Niklas Lindström