27 nov 2014 17:40

07 jan 2015 12:04

Skjuter till pengar för ny väg vid Laxhall

MARIESTAD

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sagt ja till att delfinansiera utbyggnad av en ny väg vid Laxhall på Torsö. Initialt blir kostnaden för kommunen 560 000 kronor, det kan dock bli mer då politikerna framöver har att ta ställning till finansiering av en parkering.

I detaljplanen för Backebolet 1:29 finns parkeringsplats för personbilar, husvagnar och trailers samt gata för framtida uthyrningsstugor, hotell, sjösättningsramp och restaurang.

Behovet av utökad infrastruktur bedöms som nödvändigt för att nå de målsättningar som finns vid Laxhall.

Byggstart sker mer eller mindre omedelbart och den nya vägen beräknas stå klar i april 2015.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sagt ja till att delfinansiera utbyggnad av en ny väg vid Laxhall på Torsö. Initialt blir kostnaden för kommunen 560 000 kronor, det kan dock bli mer då politikerna framöver har att ta ställning till finansiering av en parkering.

I detaljplanen för Backebolet 1:29 finns parkeringsplats för personbilar, husvagnar och trailers samt gata för framtida uthyrningsstugor, hotell, sjösättningsramp och restaurang.

Behovet av utökad infrastruktur bedöms som nödvändigt för att nå de målsättningar som finns vid Laxhall.

Byggstart sker mer eller mindre omedelbart och den nya vägen beräknas stå klar i april 2015.