26 nov 2014 12:50

07 jan 2015 12:17

Oenigt om ny polisorganisation i Skaraborg

MARIESTAD

MT skrev i oktober om att Mariestad föreslogs bli ett lokalpolisområde i en ny organisationsmodell som ska sjösättas nästa år. Övriga lokalpolisområden i polisområde tre (Skaraborg) skulle enligt förslaget bli Skövde och Lidköping.

I dag är polisområde Skaraborg uppdelat i en östra och en västra del. I den västra är Lidköping huvudort, medan Skövde har den rollen i den östra delen.

Just så vill chefen för polisens förändringskansli, Hans-Olof Sandén, att det ska fortsätta att vara. Detta för att personalen ser ut att reduceras i en ny organisation och att fler områden skulle innebära mer administration och fler ledningsfunktioner.

Hur det i slutändan blir med polisens nya organisation avgörs om några veckor.

MT skrev i oktober om att Mariestad föreslogs bli ett lokalpolisområde i en ny organisationsmodell som ska sjösättas nästa år. Övriga lokalpolisområden i polisområde tre (Skaraborg) skulle enligt förslaget bli Skövde och Lidköping.

I dag är polisområde Skaraborg uppdelat i en östra och en västra del. I den västra är Lidköping huvudort, medan Skövde har den rollen i den östra delen.

Just så vill chefen för polisens förändringskansli, Hans-Olof Sandén, att det ska fortsätta att vara. Detta för att personalen ser ut att reduceras i en ny organisation och att fler områden skulle innebära mer administration och fler ledningsfunktioner.

Hur det i slutändan blir med polisens nya organisation avgörs om några veckor.