24 nov 2014 13:24

23 jan 2015 14:45

Varning för salt i täkter

Myndigheter med olika mål på agendan

Minska saltandet på vintervägarna för att skydda grundvattnet anser Vattenmyndigheten.
Svevia som sköter vägarna åt Vägverket hävdar att mindre salt ger större olycksrisk för bilisterna.

Vattenmyndigheten vill minska vägsaltningen för att skydda grundvattnet och pekar ut sex riskområden i länet.

– Vi vill se över möjligheterna att effektivisera vägsaltningen, dra ner eller utföra på annat sätt, säger Björn Lagerdahl på Vattenmyndigheten till Västnytt.

På E20, mellan Hova och Götene, använder Trafikverket i genomsnitt 700 ton salt per år.

– Vi kan se förhöjda värden av natriumklorid i ett av våra grundvattenmagasin där och långsiktigt påverkar det möjligheten att använda det vattnet som dricksvatten, säger Björn Lagerdahl.

På miniminivå nu

E20 är en så kallad klass 1-väg, vilket innebär ökad vinterrenhållning och mer saltning. Vägmästare Kent Hallén på Svevia säger att man redan saltar på miniminivå.

– Det är säkert hälften så mycket som för 15 år sedan. Skulle vi minska ytterligare påverkas helt klart olycksrisken. På E20 skulle det bli kaos.

– Det finns så många som bara tycker och tycker, säger Hallén apropå Vattenmyndighetens utspel.

Lugnåsvatten

Svanebergs grundvattentäkt ligger nordost om Götene och nära E20 – det är från det täkten boende i Lugnås får sitt dricksvatten.

Driftschefen på Lindholmens vattenverk i Mariestad, Lars Hammerberg, säger att det i vart fall inte är någon fara med dricksvattnets kvalité i Lugnås.

Filter

– Vi har filter som tar bort allt sånt; Lugnåsborna kan vara lugna. Vägverket skulle kunna salta det dubbla och vi skulle ändå kunna garantera fint dricksvatten.

– Sedan är det förstås inte bra om stora täkter tar stryk av natriumklorid.

Svar i april

Trafikverket ska ta del av Vattenmyndighetens åtgärdsförslag och lämna remissvar senast sista april.

Vattenmyndigheten vill minska vägsaltningen för att skydda grundvattnet och pekar ut sex riskområden i länet.

– Vi vill se över möjligheterna att effektivisera vägsaltningen, dra ner eller utföra på annat sätt, säger Björn Lagerdahl på Vattenmyndigheten till Västnytt.

På E20, mellan Hova och Götene, använder Trafikverket i genomsnitt 700 ton salt per år.

– Vi kan se förhöjda värden av natriumklorid i ett av våra grundvattenmagasin där och långsiktigt påverkar det möjligheten att använda det vattnet som dricksvatten, säger Björn Lagerdahl.

På miniminivå nu

E20 är en så kallad klass 1-väg, vilket innebär ökad vinterrenhållning och mer saltning. Vägmästare Kent Hallén på Svevia säger att man redan saltar på miniminivå.

– Det är säkert hälften så mycket som för 15 år sedan. Skulle vi minska ytterligare påverkas helt klart olycksrisken. På E20 skulle det bli kaos.

– Det finns så många som bara tycker och tycker, säger Hallén apropå Vattenmyndighetens utspel.

Lugnåsvatten

Svanebergs grundvattentäkt ligger nordost om Götene och nära E20 – det är från det täkten boende i Lugnås får sitt dricksvatten.

Driftschefen på Lindholmens vattenverk i Mariestad, Lars Hammerberg, säger att det i vart fall inte är någon fara med dricksvattnets kvalité i Lugnås.

Filter

– Vi har filter som tar bort allt sånt; Lugnåsborna kan vara lugna. Vägverket skulle kunna salta det dubbla och vi skulle ändå kunna garantera fint dricksvatten.

– Sedan är det förstås inte bra om stora täkter tar stryk av natriumklorid.

Svar i april

Trafikverket ska ta del av Vattenmyndighetens åtgärdsförslag och lämna remissvar senast sista april.

  • C. Lundh