21 nov 2014 06:00

07 jan 2015 12:17

Boende blandar minderåriga med vuxna

MARIESTAD

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiserar ett boende för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i Lyrestad för att låta minderåriga dela boende med vuxna.

IVO understryker att det inte är förenligt med lagen att låta ungdomar och vuxna dela boende med särskild service men konstaterar samtidigt att ålderskillnaden är liten.

Boendet får kritik för att sakna skriftliga rutiner för anmälningsskyldigheten om barn som råkar illa ut.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiserar ett boende för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i Lyrestad för att låta minderåriga dela boende med vuxna.

IVO understryker att det inte är förenligt med lagen att låta ungdomar och vuxna dela boende med särskild service men konstaterar samtidigt att ålderskillnaden är liten.

Boendet får kritik för att sakna skriftliga rutiner för anmälningsskyldigheten om barn som råkar illa ut.