19 nov 2014 17:51

07 jan 2015 12:17

Fler nöjda med polisens 11414

En del blir irriterade när väntetiden upplevs för lång när de ringt polisens 11414. Polisens egen årliga servicemätning pekar dock på att allmänheten blivit mer nöjd med just den tillgängligheten.

Sedan 2009 genomför Rikspolisstyrelsen (RPS) en mätning bland de medborgare som ringer till polisens kontaktcenter via 11414. Årets mätperiod pågick mellan den 19 augusti och 10 november och omfattar 7 261 personer.

11414 är det nationella telefonnumret för alla icke akuta ärenden. Årligen tas cirka 5,7 miljoner samtal emot av polisens kontaktcenter och telefonister.

Åtgärdspaket

– Nöjdheten med vår tillgänglighet har förbättrats med hela 21 procentenheter jämfört med förra året, säger analytikern Markus Nilsson på RPS.

– Vi ser nu att det åtgärdspaket som sjösattes under förra året för att pressa tillbaka de tidigare långa svarstiderna har fått effekt.

Når inte målet

Men polisen når ändå inte målet att minst 80 procent av de svarande ska vara nöjda med tillgängligheten. Här är siffran bara 69 procent, trots årets markanta uppgång.

86 procent är nöjda med bemötandet medan 81 procent är nöjda med utförandet i kontakten.

– Vi ska vårda de höga betygen och måste fortsätta på den inslagna vägen med att öka tillgängligheten ytterligare, konstaterar Markus Nilsson.

Sedan 2009 genomför Rikspolisstyrelsen (RPS) en mätning bland de medborgare som ringer till polisens kontaktcenter via 11414. Årets mätperiod pågick mellan den 19 augusti och 10 november och omfattar 7 261 personer.

11414 är det nationella telefonnumret för alla icke akuta ärenden. Årligen tas cirka 5,7 miljoner samtal emot av polisens kontaktcenter och telefonister.

Åtgärdspaket

– Nöjdheten med vår tillgänglighet har förbättrats med hela 21 procentenheter jämfört med förra året, säger analytikern Markus Nilsson på RPS.

– Vi ser nu att det åtgärdspaket som sjösattes under förra året för att pressa tillbaka de tidigare långa svarstiderna har fått effekt.

Når inte målet

Men polisen når ändå inte målet att minst 80 procent av de svarande ska vara nöjda med tillgängligheten. Här är siffran bara 69 procent, trots årets markanta uppgång.

86 procent är nöjda med bemötandet medan 81 procent är nöjda med utförandet i kontakten.

– Vi ska vårda de höga betygen och måste fortsätta på den inslagna vägen med att öka tillgängligheten ytterligare, konstaterar Markus Nilsson.

  • C. Lundh