18 nov 2014 20:29

23 jan 2015 14:45

Forskarrapport väcker stor uppståndelse

– Jag tror inte de har med alla nyanserna i sin undersökning.
Det säger mjölkbonden Bengt Engdahl med anledning av att forskare i veckan dömt ut ekologisk odling i en debattartikel.

– Ekologisk odling halverar skördarna, detta är ohållbart på lång sikt och leder till svält, hävdar Holger Kirchmann, professor vid SLU som tillsammans med ett par kollegor skrivit boken ”Den ekologiska drömmen”.

Forskarna säger att Sverige med ett helt ekologiskt jordbruk skulle behöva 1,7 miljoner hektar utöver de 2,6 miljoner hektar åkermark som finns i dag.

De förklarar att det inte finns något stöd i forskningen att ekologisk odling skulle vara bättre för klimatet eller leda till bättre livsmedel för konsumenten.

”Olyckligt”

Slutsatserna har fått kritik från bland andra Naturskyddsföreningen, vars ordförande Johanna Sandahl säger:

– De ser bara en del av verkligheten. Ekologisk mat är generellt sett bättre för konsumenten, eftersom den oftast är fri från rester av bekämpningsmedel.

LRF:s Helena Jonsson tycker att det är olyckligt att forskare ställer den konventionella och den ekologiska odlingen mot varandra och ser fördelar och nackdelar med både konventionell och ekologisk odling.

Metoderna utvecklas

Emil Olsson på Slätte gård har i år haft ekologisk spannmålsodling på 90 procent av markerna, resterande är under omställning. Han säger att metoderna för ekoodling hela tiden utvecklas.

– Det är inte sällan så att sådan här forskning inriktar sig på en viss typ och sedan tar man inte in helhetsbilden.

”Oerhörd potential”

På Månsagården bedriver Bengt Engdahl ekologisk mjölkproduktion. Han är kritisk till hur forskare räknar på den ekologiska snittavkastningen – utan att ta hänsyn till den stora spännvidden mellan intensivodling och de som bedriver ekoodling i liten skala lite vid sidan om.

– Som jag ser det finns det en oerhörd potential i ekologisk odling som vi ännu inte tagit tillvara på – och som kan ge högre skördar än de genomsnittstal som professorerna räknat på.

Låt marknaden styra

– Det är väl inte rimligt att ställa om all odling, det är nog inte konsumenterna beredda att betala för. Det här ska marknaden styra; man producerar vad marknaden är beredd att betala för, konstaterar Bengt Engdahl.

– Ekologisk odling halverar skördarna, detta är ohållbart på lång sikt och leder till svält, hävdar Holger Kirchmann, professor vid SLU som tillsammans med ett par kollegor skrivit boken ”Den ekologiska drömmen”.

Forskarna säger att Sverige med ett helt ekologiskt jordbruk skulle behöva 1,7 miljoner hektar utöver de 2,6 miljoner hektar åkermark som finns i dag.

De förklarar att det inte finns något stöd i forskningen att ekologisk odling skulle vara bättre för klimatet eller leda till bättre livsmedel för konsumenten.

”Olyckligt”

Slutsatserna har fått kritik från bland andra Naturskyddsföreningen, vars ordförande Johanna Sandahl säger:

– De ser bara en del av verkligheten. Ekologisk mat är generellt sett bättre för konsumenten, eftersom den oftast är fri från rester av bekämpningsmedel.

LRF:s Helena Jonsson tycker att det är olyckligt att forskare ställer den konventionella och den ekologiska odlingen mot varandra och ser fördelar och nackdelar med både konventionell och ekologisk odling.

Metoderna utvecklas

Emil Olsson på Slätte gård har i år haft ekologisk spannmålsodling på 90 procent av markerna, resterande är under omställning. Han säger att metoderna för ekoodling hela tiden utvecklas.

– Det är inte sällan så att sådan här forskning inriktar sig på en viss typ och sedan tar man inte in helhetsbilden.

”Oerhörd potential”

På Månsagården bedriver Bengt Engdahl ekologisk mjölkproduktion. Han är kritisk till hur forskare räknar på den ekologiska snittavkastningen – utan att ta hänsyn till den stora spännvidden mellan intensivodling och de som bedriver ekoodling i liten skala lite vid sidan om.

– Som jag ser det finns det en oerhörd potential i ekologisk odling som vi ännu inte tagit tillvara på – och som kan ge högre skördar än de genomsnittstal som professorerna räknat på.

Låt marknaden styra

– Det är väl inte rimligt att ställa om all odling, det är nog inte konsumenterna beredda att betala för. Det här ska marknaden styra; man producerar vad marknaden är beredd att betala för, konstaterar Bengt Engdahl.

  • C. Lundh