18 nov 2014 06:00

07 jan 2015 12:04

Utredning om medicinavslutas

IVO-ANMÄLAN

En patient, som vårdades på medicinkliniken vid Skaraborgs sjukhus i Skövde, blev dålig, drabbades av ett hjärtstillestånd och avled senare. Fallet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Anmälaren menade att inget gjordes när denne försökte påkalla personalens uppmärksamhet då patienten blev dålig. Provtagning, medicinering samt ett bristande patientfokus var andra saker som betonades i anmälan.

Ivo avslutar ärendet och har under utredningen inte funnit någon försumlighet i den vård som patienten fick.

En patient, som vårdades på medicinkliniken vid Skaraborgs sjukhus i Skövde, blev dålig, drabbades av ett hjärtstillestånd och avled senare. Fallet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Anmälaren menade att inget gjordes när denne försökte påkalla personalens uppmärksamhet då patienten blev dålig. Provtagning, medicinering samt ett bristande patientfokus var andra saker som betonades i anmälan.

Ivo avslutar ärendet och har under utredningen inte funnit någon försumlighet i den vård som patienten fick.