17 nov 2014 19:30

07 jan 2015 12:17

Skaraborgarna blir bättre på att använda bälte

Bältesvändningen ökar i Skaraborg. När NTF gjorde sin årliga mätning använde 92 procent av skaraborgarna bältet, vilket var två procentenheter mer än förra året.

Det nationella målet ligger på 99 procent, men det är bara Halland som når det. Kalmar län (84 procent) är sämst. 97 procent av kvinnorna tar på sig bältet, medan 92 procent av de manliga bilförarna hade bältet på sig.

Bilister och passagerare i landets samtliga 290 kommuner har obeserverats, vilket innebär att 332 700 personers bältesvanor har noterats.

Det nationella målet ligger på 99 procent, men det är bara Halland som når det. Kalmar län (84 procent) är sämst. 97 procent av kvinnorna tar på sig bältet, medan 92 procent av de manliga bilförarna hade bältet på sig.

Bilister och passagerare i landets samtliga 290 kommuner har obeserverats, vilket innebär att 332 700 personers bältesvanor har noterats.