14 nov 2014 12:31

07 jan 2015 12:04

90-åringars boende avgörs i ny instans

Ett par i 90-årsåldern nekades plats på särskilt boende i Mariestad. Kommunen ansåg att deras behov kunde tillgodoses via hemvården, men förvaltningsrätten gav paret rätt. Nu tar kammarrätten upp fallet.

MT beskrev ärendet med det äldre paret i en artikel den 5 november. Då hade förvaltningsrätten upphävt kommunens beslut och gett åldringarna rätt till plats på boende. Socialnämnden i Mariestads kommun hade också överklagat domen till kammarrätten.

Nu har Kammarrätten i Jönköping beviljat prövningstillstånd av ärendet. Den har också inhiberat förvaltningsrättens dom, vilket innebär att domen inte behöver verkställas under tiden som kammarrätten har ärendet på sitt bord.

Ett yttrande från Mariestads socialnämnd ska vara inlämnat till kammarrätten senast den 25 november.

MT beskrev ärendet med det äldre paret i en artikel den 5 november. Då hade förvaltningsrätten upphävt kommunens beslut och gett åldringarna rätt till plats på boende. Socialnämnden i Mariestads kommun hade också överklagat domen till kammarrätten.

Nu har Kammarrätten i Jönköping beviljat prövningstillstånd av ärendet. Den har också inhiberat förvaltningsrättens dom, vilket innebär att domen inte behöver verkställas under tiden som kammarrätten har ärendet på sitt bord.

Ett yttrande från Mariestads socialnämnd ska vara inlämnat till kammarrätten senast den 25 november.