13 nov 2014 06:00

23 jan 2015 14:44

Arbetsförmedlare på jobbjakt

På onsdagen lämnade samtliga 45 anställda på AF i Mariestad sina skrivbord och besökte företag i MTG-området under en jobbjaktsdag.
– Ett bra initiativ, var reaktionen från Emil Sandin på Part Precision AB.

– Alla handläggare har bokat minst två företagsbesök och ringt till ytterligare ett antal bolag i Mariestad, Töreboda, Hova och Gullspång, säger Markus Karlsson på företagsgruppen.

Tillsammans med kollegan Martin Taube (nyanställd för att jobba med ungdomar) är han på väg in till precisonsföretaget på Västerängsområdet.

– Vi ska ha två sådana här dagar per år är meningen. Att fånga in uppdrag är förstås syftet, samt att förstås fördjupa kontakterna med arbetsgivarna.

– Vi vill även nå ut med förmedlingens nya arbetssätt till dem, förklarar Markus.

100 företag

Eftersom alla är ute på fältet denna dag, bemannar personal från närliggande kontor kundmottagningen.

– Ungefär hundra företag i MTG-området får besök av oss i dag, varav ett 70-tal i Mariestad. De flesta besöken är bokade, men det blir även några spontanbesök. De reaktioner vi fått så här långt är överlag positiva, säger Markus och berättar att han och Martin fick napp direkt under det första besöket för dagen.

– Vi fick ett uppdrag, eller en ledig tjänst kan man säga, från ett bolag i restaurangbranschen.

Högre än riket

Paret från AF berättar att arbetslösheten i Mariestad är 9,4 procent och 19 procent när det gäller ungdomar. Siffrorna är något dystrare för både Töreboda och Gullspång.

– Jämfört med riket en högre arbetslöshet alltså, men vi ser också en relativt kraftig nedgång i arbetslöshet bland ungdomarna vilket är positivt.

Vadsbopraktikant

Det är Emil Sandin, en av fyra delägare, som tar emot och berättar om företaget. Markus och Martin får reda på att det är tio som jobbar här och att man efter nyår behöver anställa ytterligare en person.

AF-paret visas runt bland de högteknologiska längdsvarvarna som kostar cirka 1,5 miljoner kronor styck beroende på kringutrustning. Vid ett bord sitter Pelle Falk-Hedberg, praktikant från Vadsbogymnasiet.

– Jag utbildar mig på svarv och fräs så veckorna här passar bra in i min utbildning.

Dubbelt upp

Emil förklarar att han tidigare haft hjälp av AF vid två nyanställningar. Och att han gillar det personliga anslaget med dylika företagsbesök.

– Det är bra när man möter människan bakom mejlen och telefonsamtalen.

När Part Precision AB flyttade hit i början på året fanns det sex av de Schweiztillverkade maskinerna – nu har man tolv.

Inte så jämställt

– Senaste bokföringsåret omsatte vi åtta miljoner. Prognosen för kommande år är 14 miljoner, avslöjar Emil Sandin och berättar att endast en av de anställda är kvinna.

– Tyvärr är industrin fortfarande en mansdominerad värld.

– Många tror att det är en bullrig och smutsig miljö, men i många fall är det inte så.

– Alla handläggare har bokat minst två företagsbesök och ringt till ytterligare ett antal bolag i Mariestad, Töreboda, Hova och Gullspång, säger Markus Karlsson på företagsgruppen.

Tillsammans med kollegan Martin Taube (nyanställd för att jobba med ungdomar) är han på väg in till precisonsföretaget på Västerängsområdet.

– Vi ska ha två sådana här dagar per år är meningen. Att fånga in uppdrag är förstås syftet, samt att förstås fördjupa kontakterna med arbetsgivarna.

– Vi vill även nå ut med förmedlingens nya arbetssätt till dem, förklarar Markus.

100 företag

Eftersom alla är ute på fältet denna dag, bemannar personal från närliggande kontor kundmottagningen.

– Ungefär hundra företag i MTG-området får besök av oss i dag, varav ett 70-tal i Mariestad. De flesta besöken är bokade, men det blir även några spontanbesök. De reaktioner vi fått så här långt är överlag positiva, säger Markus och berättar att han och Martin fick napp direkt under det första besöket för dagen.

– Vi fick ett uppdrag, eller en ledig tjänst kan man säga, från ett bolag i restaurangbranschen.

Högre än riket

Paret från AF berättar att arbetslösheten i Mariestad är 9,4 procent och 19 procent när det gäller ungdomar. Siffrorna är något dystrare för både Töreboda och Gullspång.

– Jämfört med riket en högre arbetslöshet alltså, men vi ser också en relativt kraftig nedgång i arbetslöshet bland ungdomarna vilket är positivt.

Vadsbopraktikant

Det är Emil Sandin, en av fyra delägare, som tar emot och berättar om företaget. Markus och Martin får reda på att det är tio som jobbar här och att man efter nyår behöver anställa ytterligare en person.

AF-paret visas runt bland de högteknologiska längdsvarvarna som kostar cirka 1,5 miljoner kronor styck beroende på kringutrustning. Vid ett bord sitter Pelle Falk-Hedberg, praktikant från Vadsbogymnasiet.

– Jag utbildar mig på svarv och fräs så veckorna här passar bra in i min utbildning.

Dubbelt upp

Emil förklarar att han tidigare haft hjälp av AF vid två nyanställningar. Och att han gillar det personliga anslaget med dylika företagsbesök.

– Det är bra när man möter människan bakom mejlen och telefonsamtalen.

När Part Precision AB flyttade hit i början på året fanns det sex av de Schweiztillverkade maskinerna – nu har man tolv.

Inte så jämställt

– Senaste bokföringsåret omsatte vi åtta miljoner. Prognosen för kommande år är 14 miljoner, avslöjar Emil Sandin och berättar att endast en av de anställda är kvinna.

– Tyvärr är industrin fortfarande en mansdominerad värld.

– Många tror att det är en bullrig och smutsig miljö, men i många fall är det inte så.

  • C. Lundh