12 nov 2014 06:00

23 jan 2015 14:44

JO kritiserar Mariestads kommun

"Stora kunskapsbrister" i utlämnandeärenden, konstaterar myndigheten

Rutiner. Vem som helst har rätt att begära ut handlingar från en kommun – och att få ett skriftligt nej om handlingen inte kan lämnas ut.
Mariestads socialförvaltning får nu kritik från Justitieombudsmannen för att inte ha följt reglerna.

Ärendet bottnar i en anmälan som en Mariestadsbo gjorde till Justitieombudsmannen (JO) i våras. Mariestadsbon hade då försökt begära ut kopior av en äldre anhörigs journaler från socialförvaltningen i Mariestads kommun. Han uppgav att han hade fått fullmakt att göra det.

Socialförvaltningen nekade honom handlingarna, med hänvisning till att fullmakten inte längre gällde och att Mariestadsbon inte är åldringens juridiska företrädare. Enligt Mariestadsbon var ansvarig chef i stället villig att förklara innehållet i journalerna för åldringen, men inte i ombudets närvaro.

Kritisk

Mariestadsbon anmälde händelsen till JO, som har i uppgift att granska hur myndigheter efterlever de lagar och regler som styr deras arbete.

Och Mariestads kommun får nu kritik för sitt handlande. Inte när det gäller de motstridiga uppgifterna om fullmakter; de uppgifterna ”föranleder inte något uttalande” från JO:s sida.

Däremot konstaterar JO att vem som helst har rätt att begära ut en allmän handling – och att få ett formellt beslut om avslag i de fall handlingen är belagd med sekretess.

”Stora brister”

Ett skriftligt nej till att begära ut en handling, med en hänvisning till den paragraf som nekandet stödjer sig på, gör att beslutet kan överklagas. ”Myndighetens bristfälliga hantering har i praktiken fått till följd att (anmälaren) inte har kunnat få saken prövad i domstol”, skriver JO i sin bedömning.

JO skriver också att både handläggningen av ärendet och det svar som socialnämnden gett JO tyder på ”stora brister när det gäller kunskaperna om den formella handläggningen av utlämnandeärenden”.

JO ”förutsätter” att socialförvaltningen vidtar åtgärder för att se till att liknande felaktigheter inte inträffar igen.

MT har sökt ansvariga chefer på socialförvaltningen utan att lyckas.

Ärendet bottnar i en anmälan som en Mariestadsbo gjorde till Justitieombudsmannen (JO) i våras. Mariestadsbon hade då försökt begära ut kopior av en äldre anhörigs journaler från socialförvaltningen i Mariestads kommun. Han uppgav att han hade fått fullmakt att göra det.

Socialförvaltningen nekade honom handlingarna, med hänvisning till att fullmakten inte längre gällde och att Mariestadsbon inte är åldringens juridiska företrädare. Enligt Mariestadsbon var ansvarig chef i stället villig att förklara innehållet i journalerna för åldringen, men inte i ombudets närvaro.

Kritisk

Mariestadsbon anmälde händelsen till JO, som har i uppgift att granska hur myndigheter efterlever de lagar och regler som styr deras arbete.

Och Mariestads kommun får nu kritik för sitt handlande. Inte när det gäller de motstridiga uppgifterna om fullmakter; de uppgifterna ”föranleder inte något uttalande” från JO:s sida.

Däremot konstaterar JO att vem som helst har rätt att begära ut en allmän handling – och att få ett formellt beslut om avslag i de fall handlingen är belagd med sekretess.

”Stora brister”

Ett skriftligt nej till att begära ut en handling, med en hänvisning till den paragraf som nekandet stödjer sig på, gör att beslutet kan överklagas. ”Myndighetens bristfälliga hantering har i praktiken fått till följd att (anmälaren) inte har kunnat få saken prövad i domstol”, skriver JO i sin bedömning.

JO skriver också att både handläggningen av ärendet och det svar som socialnämnden gett JO tyder på ”stora brister när det gäller kunskaperna om den formella handläggningen av utlämnandeärenden”.

JO ”förutsätter” att socialförvaltningen vidtar åtgärder för att se till att liknande felaktigheter inte inträffar igen.

MT har sökt ansvariga chefer på socialförvaltningen utan att lyckas.

  • Carin Söder