12 nov 2014 18:58

07 jan 2015 12:04

Rätt agerat efter fel vid lårbensbrott

När en vårdtagare larmade hemvården efter ett fall i hemmet åkte personalen till fel person. Vårdtagaren blev liggande onödigt länge med ett lårbensbrott. Nu har Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) kommit med ett utlåtande i ärendet.

Händelsen, som MT berättat om tidigare, inträffade tidigare i år. Personalen som tog emot samtalet från larmcentralen missuppfattade vårdtagarens namn och åkte hem till en annan person. När misstaget uppdagades anmälde Mariestads kommun sig själva till Ivo enligt lex Sarah.

Ivo konstaterar i sitt beslut att kommunen vidtagit lämpliga åtgärder efter det inträffade. Bland annat har skriftliga rutiner för återkoppling till larmcentralen upprättats, och numera ska enbart erfaren personal sköta de kontakterna.

Ivo framhåller att all hemvårdspersonal bör kunna uppmärksamma om en vårdtagare är i behov av hjälp, och all personal bör ha rätt utbildning för att tillgodo se vårdtagarnas behov. Med de orden avslutas ärendet hos Ivo.

Händelsen, som MT berättat om tidigare, inträffade tidigare i år. Personalen som tog emot samtalet från larmcentralen missuppfattade vårdtagarens namn och åkte hem till en annan person. När misstaget uppdagades anmälde Mariestads kommun sig själva till Ivo enligt lex Sarah.

Ivo konstaterar i sitt beslut att kommunen vidtagit lämpliga åtgärder efter det inträffade. Bland annat har skriftliga rutiner för återkoppling till larmcentralen upprättats, och numera ska enbart erfaren personal sköta de kontakterna.

Ivo framhåller att all hemvårdspersonal bör kunna uppmärksamma om en vårdtagare är i behov av hjälp, och all personal bör ha rätt utbildning för att tillgodo se vårdtagarnas behov. Med de orden avslutas ärendet hos Ivo.