11 nov 2014 18:16

23 jan 2015 14:44

Trafikmiljön i Radbyn utreds

Med anledning av att en cyklande flicka blev påkörd och skadades för ett par månader sedan och efter att boende reagerat, gör kommunen nu trafikmätningar på Radbyvägarna.

Det som mäts av de små lådorna uppsatta på lyktstolpar är hastighet och trafikmängd.

Kommunens trafikplanerare ska sedan med statistiken i ryggen diskutera eventuella åtgärder vad gäller trafiken i Radbyn.

Med anledning av att en cyklande flicka blev påkörd och skadades för ett par månader sedan och efter att boende reagerat, gör kommunen nu trafikmätningar på Radbyvägarna.

Det som mäts av de små lådorna uppsatta på lyktstolpar är hastighet och trafikmängd.

Kommunens trafikplanerare ska sedan med statistiken i ryggen diskutera eventuella åtgärder vad gäller trafiken i Radbyn.