11 nov 2014 21:43

23 jan 2015 14:44

Skalbaggen har slocknat

Under en längre tid har en del av belysningen i konstverket i den så kallade Ovadellen, rondellen vid Haggården, varit trasig.

Det är "skalbaggen" på marken som inte varit i form, medan de två axen lyst som de ska.

Vänerenergi som ansvarar för stans gatubelysning ska snarast se till att belysningen ska fungera, säger ansvarig på det kommunala energibolaget.

Under en längre tid har en del av belysningen i konstverket i den så kallade Ovadellen, rondellen vid Haggården, varit trasig.

Det är "skalbaggen" på marken som inte varit i form, medan de två axen lyst som de ska.

Vänerenergi som ansvarar för stans gatubelysning ska snarast se till att belysningen ska fungera, säger ansvarig på det kommunala energibolaget.