11 nov 2014 13:28

07 jan 2015 12:17

Sänkt straff för skolgårdsknuff

Göta hovrätten sänker straffet för en 19-årig Mariestadsbo, från åtta till sex månaders fängelse.
Detta trots att Mariestadsbon döms för en rad stölder och försök till stölder Mariestad och Hällekis, samt även misshandel och skadegörelse.

19-åringen, som varit i den så kallade stöldhärvan i Mariestad tidigare under året, överklagade en tingsrättsdom till Göta hovrätt. Det handlade om en händelse som inträffade på Vadsbogymnasiet i april

På skolgården knuffade Mariestadsbon omkull en vuxen person som ramlade till marken och slog huvudet i asfalten. Resultatet blev blodvite, hjärnskakning och personen svimmade av.

Åklagaren och målsägande motsatte sig att domen skulle ändras.

Knuffade

Göta hovrätt har nu också beslutat att 19-åringen gjort sig skyldig till misshandeln.

I målet är det utrett att 19-åringen blev uppmanad av den vuxne att sluta röka på skolgården, samtidigt som personen tog av 19-åringens keps. Tonåringen svarade med en knuff.

Göta hovrätt menar att 19-åringen ska dömas enligt åtalet och anser att misshandeln inte kan bedömas som ringa. Han ska nu betala 6 750 kronor i skadestånd, plus ränta, till den skadade.

Allvarligt

Göta hovrätt anser att målsägande har utsatts för en allvarlig kränkning av sin personliga integritet som berättigar till ersättning.

En enig hovrätt sänker dock påföljden för sex stölder, två försök till stöld, misshandel och skadegörelse, från åtta månader till sex månaders fängelse.

Anledningen är att den dömde vid brottstillfällena var 17 respektive 18 år.

19-åringen, som varit i den så kallade stöldhärvan i Mariestad tidigare under året, överklagade en tingsrättsdom till Göta hovrätt. Det handlade om en händelse som inträffade på Vadsbogymnasiet i april

På skolgården knuffade Mariestadsbon omkull en vuxen person som ramlade till marken och slog huvudet i asfalten. Resultatet blev blodvite, hjärnskakning och personen svimmade av.

Åklagaren och målsägande motsatte sig att domen skulle ändras.

Knuffade

Göta hovrätt har nu också beslutat att 19-åringen gjort sig skyldig till misshandeln.

I målet är det utrett att 19-åringen blev uppmanad av den vuxne att sluta röka på skolgården, samtidigt som personen tog av 19-åringens keps. Tonåringen svarade med en knuff.

Göta hovrätt menar att 19-åringen ska dömas enligt åtalet och anser att misshandeln inte kan bedömas som ringa. Han ska nu betala 6 750 kronor i skadestånd, plus ränta, till den skadade.

Allvarligt

Göta hovrätt anser att målsägande har utsatts för en allvarlig kränkning av sin personliga integritet som berättigar till ersättning.

En enig hovrätt sänker dock påföljden för sex stölder, två försök till stöld, misshandel och skadegörelse, från åtta månader till sex månaders fängelse.

Anledningen är att den dömde vid brottstillfällena var 17 respektive 18 år.

  • Per Warvlin